2019 metais spalio mėnesį Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete lankėsi Dr. Christian Byrge, Creative Platform metodikos kūrėjas. Keturias dienas jis vedė seminarus VVF dėstytojams ir studentams iš Kūrybiškumo ir verslo inovacijų, Tarptautinio verslo, Viešbučių ir restoranų verslo studijų programų.

Seminare, kuriame dalyvavo studentai, Dr. Christian Byrge pasakojo apie kūrybiškumo taikymą versle ir dalinosi praktine patirtimi, kaip ugdyti kūrybišką mąstymą komandoje. Dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse Creative Platform metodikos kūrėjas dėstė kūrybinių veiklų studentams organizavimą, padėjo gilinti žinias apie kūrybiškus dėstymo būdus. Kartu su VVF dėstytojais jis aptarė ir diskutavo apie naujų sąmoningo kūrybiškumo praktikų taikymą studijų procese.

Vienas pagrindinių netikėtų šūkių, kuriuos savo paskaitose naudoja Dr. Christian Byrge, yra „Yes, we made a mistake!“, reiškiamas ne tik balsu, bei ir džiaugsmingais judesiais, su šypsena veiduose. Šis gestų ir žodžių junginys simbolizuoja drąsą klysti, suvokimą, kad kiekviena klaida yra proga pasimokyti, augti, keistis bei ieškoti tinkamo sprendimo. „Yes, we made a mistake“ praktika skatina asmenį nebijoti daryti klaidų bei atrasti kūrybiškus, netikėtus problemų sprendimus.

„Creative Platform“ (liet. „Kūrybinė aikštelė“) – tai viena Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto vizitinių kortelių. Ji intensyviai naudojama Kūrybiškumo ir verslo inovacijų bei kitose Fakulteto studijų programose, jos naudą vis dažniau pripažįsta verslo bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Ši didaktinė kūrybiškumą skatinanti priemonė padeda generuoti originalias idėjas apie produktus, paslaugas, požiūrius ir kt. Metodikos savitumas slypi tame, kad nenagrinėjama literatūra, neatliekamos atvejo analizės, mokymų dalyviai nėra mokomi tradicinių teorinių ar praktinių paskaitų forma. Kūrybiškumo mokymai grindžiami aktyvia dalyvių tarpusavio sąveika, skatinančia naujų originalių idėjų generavimą.