Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamo projekto „Ukrainos studijų platforma – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“ darbai jau prasidėjo. Šį savaitgalį Kijevo fakulteto delegacija aptarė bendradarbiavimo gaires, plenarinio posėdžio metu pristatė Vilniaus kolegiją, lektorė A. Turčinskaitė-Balčiūnienė perskaitė pranešimą.

 

Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamo projekto „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams)  – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“, kurio pareiškėjai bei vykdytojai: Vilniaus kolegija ir Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universitetas (Ukraina), įgyvendinimo darbai jau prasidėjo.

Balandžio 19-21 dienomis Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto komanda lankėsi Kijevo nacionaliniame technologijų ir dizaino universitete: lektorė dr. Aleksandra Pečiūrienė, Vadybos katedros vedėja ir lektorė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė, lektorė Gintarė Gulevičiūtė ir projektų vadovė Ieva Kraujalytė. Įvyko susitikimas su projekto partneriais ir universiteto rektoriumi, aptartos bendradarbiavimo gairės. Balandžio 20 d. dalyvauta Tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje konferencijoje „Aktualios šiuolaikinio dizaino problemos“. Dr. A. Pečiūrienė konferencijos plenarinio posėdžio metu pristatė Vilniaus kolegija ir  VK Verslo vadybos fakultetą, tarė sveikinimo žodį konferencijos dalyviams. A. Turčinskaitė-Balčiūnienė perskaitė pranešimą „Design Inspiration: Innovative Ideas Based on Creative Platform“, parengtą drauge su Verslo inovacijų katedros vedėja Nida Mačerauskiene.