Lapkričio 16-20 dienomis gausybe verslumo, kūrybiškumo skatinimui skirtų renginių Verslo vadybos fakultetas paminėjo Tarptautinę verslumo savaitę. Be daugybės šalies verslo, aukštojo mokslo profesionalų, studentus sveikino ir valdžios atstovai: drąsos pradedant kurti inovatyvius verslus studentams linkėjo ne tik LR Ūkio viceministras Gediminas Onaitis, bet ir buvęs Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai, o šiuo metu ambasadorius Rytų kaimynystei dr. Žygimantas Pavilionis.

Savo pranešimu „Apie politiką ir verslą“ jis motyvavo studentus nesivadovauti stereotipais, nebijoti laužyti dažnai nepagrįstų visuomenės „primetamų“ taisyklių. 2015 m. pavasarį Vilniaus universiteto politologų išrinktas metų valstybės kūrėju dr. Ž. Pavilionis, bendraudamas su susirinkusiais studentais, akcentavo ženklų pokytį tarp „tada ir dabar“, pabrėždamas, kad šiandien jaunimas gali pasidžiaugti būdamas laisvas visomis prasmėmis: „Šiandien jūs jau esate išsivadavę iš vyresnėms kartoms dar likusių primestų ar išugdytų kompleksų, neryžtingumo, nedrąsos. Jūs turite visas galimybes tapti lyderiais“.

Vienas geriausių Lietuvos diplomatų įsitikinęs, kad jaunimui būtinas judėjimas, itin svarbu kartais pakeisti kultūrinę aplinką: „Tik keliaujant, pažįstant kitas kultūras, pažinsite, atrasite save“.