Glaudūs tarptautiniai bendradarbiavimo ryšiai skatina mūsų dėstytojus ir studentus būti moksliais, tobulėti bei pažinti skirtingas kultūras. Šį kartą Fakultete svečiavosi University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere“ – USPEE Kišiniovo (Moldova) aukštosios mokyklos lektorė, projektų vadovė ir ERASMUS + koordinatorė Victoria Trofimova.

Gegužės pradžioje USPEE aukštojoje mokykloje lankėsi VVF lektorė, Reklamos ir komunikacijos katedros vedėja Daiva Aktas. Pirmame aukštųjų mokyklų atstovų susitikime užsienio kolegos su katedros vedėja apžvelgė ateities projektų rengimo ir tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas.

Šią savaitę antrasis mobilumo vizitas persikėlė į Lietuvą. Apsilankymo VVF metu USPEE atstovė su Fakulteto dekane, prodekane ir Reklamos ir komunikacijos katedros vedėja kalbėjo apie konferencijų rengimo ir tarptautinių straipsnių publikacijų viešinimo abiejose šalyse (Lietuvoje ir Moldovoje) perspektyvas. Po pokalbio su Fakulteto vadovėmis viešnios laukė VVF Mokymų ir bendradarbiavimo plėtros skyriaus vedėja, kuri V. Trofimovą supažindino su Fakulteto vykdomais tarptautiniais projektais ir jų rezultatais. Buvo aptartos bendro dvišalio tarptautinio projekto teikimo galimybės ir kiekvienos šalies įsipareigojimai.