Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete sėkmingai baigiamuosius darbus apgynė jau visi nuolatinių studijų programų diplomantai.

 

Nuo birželio 7 iki 21 dienos Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete baigiamuosius darbus gynė reklamos vadybos, viešbučių ir restoranų verslo, kūrybiškumo ir verslo inovacijų, turizmo vadybos,  tarptautinės prekybos, įstaigų administravimo, tarptautinio verslo (anglų ir lietuvių kalbomis), ir elektroninio verslo nuolatinių studijų diplomantai.

Geriausiai komisijos įvertinti diplomantų darbai:

Lilianos Kulič „UAB „Sveikatingumo projektai“ restoranų „TakeWay“ žinomumo didinimas“ vadovė – Rima Jonušytė);
Justinos Plavskos „MB „Raudonėlio pica“ picerijos tinklo „Oregano“ paslaugų pardavimo skatinimas“ (vadovas – marius Jackūnas);
Sandros Klimaitės „UAB „restoranų grupės Fortas“ restorano „Forto dravas“ prekybos centre „BIG“ konkurencingumo stiprinimas (vadovė- Rasa Kazlauskienė);
Aleksandr Konygin „UAB „Astorija Hotel“ baro „Astorija Bar“ kokteilių meniu sudarymas ir įvedimas į rinką“ (vadovė – Danguolė Baltrūnaitė);
Rūtos Bečelytės „UAB „Švenčionių vaistažolės“ ETNO linijos arbatų reklamos kampanija“ (vadovė – Laimutė Fedosejeva);
Modesto Sirvydžio „Kaimo turizmo sodybos „Ievalaukis“ prekės ženklo stiprinimas interneto rinkodaros priemonėmis“ (vadovas – Marius Jackūnas);
Lauros Volkaitės „UAB „Maxima LT“ prekės ženklo „Optima linija“ produkcijos pardavimo skatinimas“ (vadovas – Antanas Jonušas);
Igno Bendoravičiaus “Enhancing Organizational Creativity at UAB “Wisdom Events” (vadovė – Nida Mačerauskienė);
Vilmos Andrijauskaitės „Turizmo inovacijų diegimas UAB „Tez Tour“ (vadovė – doc. dr. Brigita Žuromskaitė);
Karinos Blaževičiūtės „UAB „Tez Tour“ elektroninės prekybos skatinimas“ (vadovė – Ramunė Rapkauskaitė);
Erikos Fedorenčikaitės „VšĮ „GO Vilnius“ teminių ekskursijų po Vilniaus miestą plėtra“ (vadovė – Greta Gruodė);
Ilmos Ražinskaitės „UAB „Travel Planet“ žmogiškųjų išteklių planavimo tobulinimas“ (vadovė – doc. dr. Brigita Žuromskaitė);
Astos Gulencevičiūtės „Ekoturizmo skatinimas Metelių regioniniame parke“ „ (vadovė – Greta Gruodė);
Kristinos Urbonaitės „UAB „Kosmelita“ parduotuvės „Eurokos“ Nr. 619 pirkėjų aptarnavimo kokybės gerinimas“ (vadovė – Aurelija Simutytė);
Skaistės Molevičienės „Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos kompleksinių rinkodaros priemonių taikymo įtaka atvykstamajam turizmui“ (vadovė – Greta Sičiūnaitė);
Redvitos Pumputytės „UAB „Baltic Tours“ skaitmeninės komunikacijos gerinimas“ (vadovė – Audra Savickienė);
Agnės Skunčikaitės „UAB „Poilsis ir mes“ rinkodaros komplekso tobulinimas“ (vadovė – Jolita Variakojienė).
Gabrielės Šimkūnaitės „UAB „ZIP Travel“ kelionių jaunimui pasiūlos didinimas“ (vadovas – Gintautas Indriūnas);
Beatos Volčok „Specializuotų UAB „Visit Lithuania“ atvykstamojo turizmo produktų pasiūlos didinimas“ (vadovė – Irena Achonen);
Deivido Timinsko „Kaimo turizmo sodybos „Vinetu kaimas“ turizmo produktų pasiūlos didinimas“ (vadovė – Irena Achonen);
Evelinos Korvel „Increasing Number of Members at National Tourism Business Association“ (vadovė – Alina Katunian).
Lauritos Dimaitytės „Increasing Awareness of Start-up Company „Training Experience“ on Social Networks“ (supervisor – Javed Imran)
Rimantės Nemanytės „A Roadmap for AQUBIX Ltd Malta Training into European Banking and Financial services Market“ (supervisor – Muhammad Sohail);
Paulinos Bajoraitės „UAB „Euroterma“ mokymo paslaugų kokybės tobulinimas (vadovas – Eimantas Kamienas);
Domantės Bikulčiūtės „Ateitininkų federacijos Studentų ateitininkų sąjungos renginių planavimo ir organizavimo tobulinimas“ (vadovė – Rasa Kazlauskienė);
Deimantės Čaikauskaitės „Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto pirmo kurso nuolatinių studijų studentų adaptacijos gerinimas“ (vadovė – dr. Kristina Samašonok);
Deimantės Grinevičiūtės „UAB „Vilniaus hidroprojektas“ išorės komunikacijos su Varėnos, Elektrėnų ir Švenčionių Nacionalinės žemės tarnybomis prie Žemės ūkio ministerijos tobulinimas“ (vadovė – Aušra Turčinskaitė – Balčiūnienė);
Skaistės Jociūtės „Justiniškių vaikų ir jaunimo klubo veiklos organizavimo tobulinimas“ (vadovė – Rasa Kazlauskienė);
Jolitos Spaičytės „UAB „Relative works“ komunikacijos su klientais tobulinimas“ (vadovė – Rasa Kazlauskienė);
Eimanto Umbraso „Sezoniškumo poveikio ekologinės kaimo turizmo sodybos „Ievalaukis“ veiklos rezultatams mažinimas“ (vadovė – Rasa Kazlauskienė);
Ulos Karpušinaitės „UAB „Energy green“ prekių sandėliavimo procesų tobulinimas“ (vadovas – dr. Vytautas Sarnauskas);
Pauliaus Ramanausko „UAB „Stova“ klientų lojalumo stiprinimas“ (vadovė – dr. Margarita Išoraitė).
Diana Rameikaitė „Aviacinių UAB „BAA Training“ mokymų pardavimo Indijoje didinimas“ (vadovė – Laima Paraukienė);
Ligitos Mažeikaitės „UAB „H&M Hennes & Mauritz“ konkurencinio pranašumo Lietuvos rinkoje didinimas“ (vadovė – Laima Paraukienė);
Artur Dolženko „UAB „Melga“ elektroninės rinkodaros priemonių tobulinimas“ (vadovė – Anželika Slimanavičienė);
Vytauto Mickaus „UAB „CGTrader“ internetinės platformos „CGTrader“ konkurencingumo stiprinimas“ (vadovė – Liuda Maciukevičienė);
Lauros Žitkevičiūtės „AB SEB banko Mažvydo skyriaus klientų aptarnavimo tobulinimas“ (vadovė – Liuda Maciukevičienė);
Albert Valiuk „UAB „DPD Lietuva“ siuntų gabenimo procesų tobulinimas“ (vadovė – Kristina Vaičiūtė);