Lietuvos  patirtimi su Vietnamo, Mongolijos ir Kambodžos aukštųjų mokyklų vadovais dalinosi Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė. Konferencijos dalyvius supažindino ir su tuo, kaip spręsti valdymo iššūkius pasitelkus kūrybiškumo skatinimo metodiką, taikomą mūsų institucijoje.

 

Vietnamo, Mongolijos ir Kambodžos aukštųjų mokyklų vadovai praėjusią savaitę, kolegų iš Europos Sąjungos padedami, Hanojaus mokslo ir technologijos universitete (HUST) kalbėjosi apie galimybes, kurias  institucijoms atveria organizacinė, finansinė, akademinė ir žmogiškųjų išteklių vadybos autonomija.

Hanojaus mokslo ir technologijos universitetas (HUST) – pirmasis universitetas Vietname, kuriam šiais metais vyriausybė suteikė visišką nepriklausomybę. Kaip ja efektyviai pasinaudoti – klausimas, neduodantis ramybės mokykloms visose trijose šalyse.

Lietuvos  patirtimi pasidalinti pakviesta Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė turėjo progos konferencijos „Higher Education Management Innovation Conference: Autonomous Scheme, practices and sharing between Europe and Asia dalyvius supažindinti ir su tuo, kaip valdymo iššūkiams spręsti galima pasinaudoti kūrybiškumo skatinimo metodika, taikoma Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete.