Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamo projekto „Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio patirtimi“ darbai įsibėgėjo. 2019 m. spalio 10 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir projekto partnerių: Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų Studentų mokslinės draugijos susitiko kartu rengti pilotinio tyrimo metodiką, pagal kurią bus atliktas tyrimas studijų pasitenkinimo tema.

Susitikimą moderavo Vilniaus kolegijos dėstytojos Vilma Gegužienė ir dr. Kristina Samašonok.

Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti mokslinę tiriamąją veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Dalyviai – Vilniaus kolegijos ir Klaipėdos, Šiaulių valstybinių kolegijų studentai, siekiantys įvaldyti šiuolaikinių mokslinių tyrimų metodus ir sustiprinti savo gebėjimus bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Projektą paskatino Studentų mokslinių draugijų narių poreikis ne tik įgyti profesinį bakalauro laipsnį, bet ir labiau įsigilinti į mokslinius taikomuosius tyrimus bei sustiprinti tiriamosios veiklos gebėjimus. Projektą vykdo po 6 studentus iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių kolegijų studentų mokslinių draugijų. Metodinę ir dalykinę pagalbą studentams teiks dėstytojai – Studentų mokslinių draugijų kuratoriai.