Kasmet netyla diskusijos, ką pasirinkti stojantiesiems – studijas universitete ar kolegijose. Tarptautinės prekybos pirmakursė studijas Vilniaus kolegijoje pasirinko ne iš karto. Draugų patarimai merginą įtikino, kad studijos universitete yra vienintelis ir neginčijamas pasirinkimas ir jaučiasi suklydusi: „Galiu palyginti studijas universitete ir dabartines studijas Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete. Jos labai skiriasi. Man labai patinka čia studijuoti, visai kitaip nei universitete, kuriame pabaigiau tik pirma kursą ir „perstojau“ čia. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete daugiau praktikos, nei teorijos, universitete tekdavo labai daug rašyti, net nespėdavome užsirašyti, ką sako dėstytojai, daug medžiagos tiesiog praleisdavome“, – vardija skirtumus tarp studijų Vilniaus kolegijoje ir ankstesnių studijų universitete R. Sliesoraitytė.

Studentė išskiria ir Vilniaus kolegijoje taikomą modulinę studijų sistemą: „Tai man buvo labai įdomu ir negirdėta. Juk labai patogu, kai studijų dalykai nėra „sugrūsti“ vienu metu. Pasimokai keletą dalykų, atsiskaitai ir imiesi kito, o universitete per semestrą mokiausi 7 skirtingus dalykus ir po to rašiau visų egzaminus. Per kelias dienas ten turi greitai persiorientuoti, šokinėti nuo vieno dalyko prie kito.“

Laisvalaikiu Roberta Sliesoraitytė žaidžia tinklinį ir atstovauja Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mėgėjų komandą: „Neseniai laimėjome trečią vietą tarpfakultetinėse Vilniaus kolegijos varžybose. Taip pat atstovauju Vilniaus kolegiją lengvosios atletikos varžybose“.