VVF studentai per lektoriaus Dariaus Rušplaukio Derybų modulio paskaitas įgytas žinias pritaikė praktiškai. Suradę rėmėjų ir susitarę su spaustuve, Fakulteto 3-jame aukšte esančią Pietų Amerikos fojė studentai papuošė dekanės Nidos Mačerauskienės nuotraukomis iš Valparaiso ir Santjago miestų Čilės Respublikoje.

Taip suformuluota buvo egzamino užduotis. Pasiskirstę į grupes po 2 arba 3 žmones, studentai turėjo susirasti vieną spaustuvę ir susitarti, kad ji tam tikru formatu atspausdintų nuotraukas iš VIKO VVF dekanės N. Mačerauskienės asmeninio archyvo. Ant nuotraukų reikėjo uždėti ir rėmėjų logotipus. Studentams buvo rimtas iššūkis įtikinti juos remiančias įmones, kodėl joms būtų naudinga prisidėti prie šio projekto ir finansuoti leidybos išlaidas.

Egzamino darbas buvo vainikuotas 3-joje VVF aukšto fojė pakabintomis nuotraukomis su Valparaiso ir Santjago miesto Čilėje vaizdais. Be to, studentai turėjo argumentuotai įrodyti dėstytojui D. Rušplaukiui, kad įdėjo kuo didžiausias pastangas ir pasinaudojo visais paskaitų bei praktinių seminarų metu įgytomis žiniomis ir įgūdžiais šiai praktinei derybų užduočiai atlikti.

Derybos – naudingas mokslas!

Nuoroda į nuotraukų albumą:

https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=2030858553674846