Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas pradeda įgyvendinti Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“.

 

Šiuo metu jau pasirašyta projekto finansavimo sutartis tarp Vilniaus kolegijos ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT), administruojančios Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programą. Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp projekto pareiškėjų bei vykdytojų: Vilniaus kolegijos ir Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (Ukraina)

Projekto tikslas: naudojant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorių teorines žinias ir praktinę patirtį bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (KNUTD) mokslinę bazę įsteigti edukacinę platformą demobilizuotų Ukrainos karių verslumo mokymams.

Projekto veiklos: 1) Apvalaus stalo diskusija dalyvaujant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto atstovams; 2) Aktualios mokymų medžiagos bei pagalbinių mokymo priemonių parengimas edukacinės platformos veiklos užtikrinimui; 3) Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto mokslininkų pasikeitimo patirtimi ir konsultacijų vizitas Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete. Konsultacijų tikslas – naujų kompetencijų ir jaunų besimokančių žmonių kūrybinio mąstymo aktyvacijos metodų įsisavinimas, šios srities darbo su suaugusiųjų auditorija specifikos aptarimas ir detalizavimas, Lietuvos ir Ukrainos partnerių sąveikos ir bendradarbiavimo stiprinimas, naujos interaktyvių mokymo sesijų ir nuotolinių mokymų patirties įgijimas bei darbo šiuo režimu organizavimas; 4) Projekto interneto svetainės ir e-konsultavimo centro sukūrimas; 5) Tarpdisciplininio verslo inovacijų modulio rengimas (mokymo medžiaga); 6) 2 atvirų regioninių studijų (mokymo centrų) Ukrainoje atidarymas ir veiklos pradžia; 7) Tarptautinė baigiamoji konferencija, geriausių baigiamųjų darbų pristatymas; 8) Projekto viešinimas ir sklaida.

Projekto poveikį Verslo vadybos fakulteto ir Vilniaus kolegijos veiklai ir naudą, galima įvertinti dviem požiūriais:

1) Tarptautiškumo didinimo požiūriu. Sėkmingai įgyvendinus projektą bus sukurtas tvarus ir ilgalaike perspektyva grindžiamas bendradarbiavimas su Ukrainos Kijevo nacionaliniu technologijų ir dizaino universitetu, kuris yra prestižinė šios šalies aukštoji mokykla.  Dėl šios priežasties išaugs Vilniaus kolegijos žinomumas Ukrainoje, galintis sąlygoti daugialypį ilgalaikį teigiamą poveikį įvairiose srityse: paskatinti naujas bendrų projektų įgyvendinimo bei tarptautinių donorų pritraukimo galimybes, teigiamai įtakoti studentų ir mokslininkų mainus, pritraukti Ukrainos jaunuolius studijuoti Vilniaus kolegijoje. Projektas atitinka 2-ąjį strateginį tikslą („Vystyti kolegijos veiklos tarptautiškumą“), suformuluotą „Vilniaus kolegijos integruotoje plėtros strategijoje iki 2020 m.);

2) Moksliniu ar profesiniu požiūriu. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto tyrėjai projekte atlieka svarbias konsultacines funkcijas. Būtent jų konsultacijų pagrindu Ukrainoje bus sukurti pagrindiniai projekto rezultatai – nuotoliniai verslumo studijų centrai 2 Ukrainos miestuose, e-konsultavimo centras, tarpdisciplininis verslo inovacijų modulis. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete prieš keletą metų įdiegta ir sėkmingai plėtojama Danijos Aalborgo universiteto mokslininkų sukurta Creative Platform metodologija bus įdiegta Ukrainos taikomųjų mokslinių tyrimų „rinkoje“ ir praktiškai pritaikyta egzistuojančių socialinių problemų sprendimui. Tai būtų didelis Vilniaus kolegijos tyrėjų kompetencijos ir mokslinio potencialo pripažinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis.