Administracinių paslaugų teikimas „vieno langelio“ principu Lietuvos viešajame sektoriuje jau tapęs įprastu. Toks asmenų aptarnavimas yra apibrėžtas Viešojo administravimo įstatyme. Vadovaudamasis kitų viešojo sektoriaus įstaigų gerąja praktika, nuo šių mokslo metų pradžios Verslo vadybos fakultetas įsteigė „vieną langelį“, kur studentai operatyviai gauna atsakymus į jiems svarbius klausimus arba jų prašymai, pageidavimai ir atsiliepimai yra surenkami ir toliau išskirstomi. Nuo šiol studentai fakultete aptarnaujami dar efektyviau: aktualią informaciją dėl studijų programų, tvarkaraščių, apmokėjimo už studijas, savo teisių, pareigų ir dar daugybės kitų dalykų jie gauna viename kabinete.

„Vieno langelio“ principo atsiradimo fakultete priežastis – išlaisvinti studentą nuo per didelės informacijos paieškos įvairiuose padaliniuose. Studentų aptarnavimo vadybininkė Roberta Jonaitytė-Venckevičienė teigia, kad studentų užklausos būna pačios įvairiausios: „Nuo smulkiausių, tokių kaip dėstytojo užimtumas, konsultacijų laikas, tvarkaraščių klausimai, laisvai pasirenkamų dalykų pasikeitimai, galimybės gauti lengvatas, studijų kainos, mokėjimų tvarka, tačiau neretai tenka spręsti ir pačias įvairiausias asmenines situacijas. Tada tampu tarpininku tarp fakulteto ir studento“.

Nors manyta, kad ši nauja paslauga bus itin populiari tarp pirmakursių, tačiau ja dažnai naudojasi ne tik aukštesnių kursų studentai, bet ir patys fakulteto darbuotojai.