Verslo vadybos fakultete ne vienerius metus sėkmingai veikiančios kelios verslo praktinių mokymo firmos (VMPF) – „Vilionė“ ir  „Miglė“ – „SimuLith“ tinklo nariai, atitinkantys tarptautinius EUROPEN kokybės standartus. Tai verslą imituojančios įmonės, kuriose studentai atranda visus organizacijoje vykstančius procesus per trumpą laiką. Praktikų šiose įmonėse metu, studentai įtvirtina gebėjimus tvarkyti įmonių dokumentaciją, įgyja praktinių darbo įgūdžių, ugdo gebėjimus priimti sprendimus.

Vasario 26-ąją VMPF „Vilionė“ ir „Miglė“ sukvietė kolegas iš kitų aukštųjų mokyklų į 1-ąją respublikinę studentų praktinę konferenciją „Idėjų kelias ugdant studentų verslumą“. Šia iniciatyva siekiama skatinti studentų verslumą, gebėjimą atlikti tyrimus, rinkti, analizuoti ir perteikti informaciją bei diskutuoti įgyvendinant naujas idėjas.