Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas – draugiškas neįgaliesiems fakultetas, kuris vadovaujasi lygių galimybių visiems ir nediskriminavimo principais. Fakultetas laikosi tvirtos pozicijos, jog negalia – nėra kliūtis studijuoti aukštojoje mokykloje, siūlo lanksčias studijas, atsižvelgia į kiekvieno studento individualius poreikius. Vilniaus kolegijoje taikomas šiuolaikinių studijų būdas – nuotolinės studijos – užtikrina žinių įgijimą norimu tempu neišeinant iš namų tiems, kurie neturi galimybės studijuoti įprastai.

Sausio 26-ąją Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete viešėjo asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė, administracijos direktorė Henrika Varnienė bei projektų vadovė Lina Gulbinė.  Susitikimo su Fakulteto dekane metu buvo aptarti neįgaliųjų studentų socialinio integravimo, socialiai atsakingo verslo klausimai, svarstytos bendradarbiavimo galimybės: studentų praktikų, jų tiriamųjų darbų, bendrų projektų perspektyvos. Abiem šalims priimtinas tolesnio bendradarbiavimo formas Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas ir asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ planuoja įforminti sutartimi jau artimiausiu metu.

Kasmet Verslo vadybos fakultete studijuojantys neįgalieji studentai, kurių darbingumo lygis yra lygus ar mažesnis nei 45 proc., naudojasi Neįgaliųjų reikalų departamento prie SAMD teikiama finansine parama. Taip pat fakultete studijuojantys neįgalieji pagal Valstybinio studijų fondo ir Europos socialinio fondo agentūros vykdomą 3-jų metų trukmės projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ gavo ir tikslines išmokas studijų reikmėms, būtinoms studijų prieinamumui, didinti.