Š. m. gegužės 11–16 d. Verslo vadybos fakulteto prodekanė Danguolė Oželienė, Turizmo katedros vedėja Alina Katunian, Verslo inovacijų katedros vedėja Nida Mačerauskienė ir Vadybos katedros vedėja Laima Paraukienė stažavosi Panyapiwat Institute of Management (PIM) Nonthaburi mieste, Tailande.

Stažuotės metu domėtasi, kaip mokymąsi dirbant (work based education) metodą integruoti į Creative Platform metodiką ir taikyti, ugdant kūrybiškumo ir verslo inovacijų studentų kompetencijas daugiakultūrėje aplinkoje.

Vizito metu susipažinta su Panyapiwat vadybos instituto bendradarbiavimo su verslo įmonėmis studijų procese gerąja patirtimi, aplankytos inovatyvios įmonės, bendrauta su studentais. Susitikimų metu aptartos tolesnio bendradarbiavimo, bendrų taikomųjų tyrimų, studentų studijų tęsimo, dėstytojų mainų ir praktikų atlikimo galimybės.

 

VVF prodekanė
Danguolė Oželienė