Kasmet Carol Martin Gruodis vardo fondo stipendijos nudžiugina talentingus, aktyvius, žingeidžius jaunuolius. Vardinės stipendijos skiriamos gerai pasižymėjusiems studijose ir mokslo veikloje studentams, suteikiant galimybę gabiausiems socialiai remtiniems jaunuoliams siekti aukštojo išsilavinimo.

Šiemet Carol Martin Gruodis Atminimo švietimo fondo įsteigtos stipendijos atiteko net dviem Verslo vadybos fakulteto antrakursėms – Reklamos vadybos studentei Marynai Strynatko ir Turizmo vadybos studentei Redvitai Pumputytei.

Stipendijos, siekiančios per 120 eurų, skiriamos akademinių metų semestrui.

VVF dekanatas