Šiandien Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete viešėjo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) psichologė Jūratė Miežytė –Tijūšienė, su kuria aptarėme bendradarbiavimo galimybes.

LASUC siekia, kad mokiniai vadovautųsi bendražmogiškomis vertybėmis, pasiektų asmens brandos ir įgytų kompetencijų, kurios leistų sėkmingai integruotis ir socializuotis šiuolaikiniame gyvenime, suvokti visuomenės galimybes ir lūkesčius.

Verslo vadybos fakultetas drauge LASUC ateityje žada organizuoti bendrus projektus, kurių metu galėtų supažindinti moksleivius, turinčius regos sutrikimų, su galimybėmis studijuoti Vilniaus kolegijoje ir perspektyvomis, kurios atsivers po studijų. Glaudžiai bendradarbiaudami galime išmokyti vieni kitus mąstyti plačiau ir neapriboti savęs nematomomis sienomis.