Verslo vadybos fakulteto lektorės Danguolė Baltrūnaitė ir dr. Aleksandra Pečiūrienė 2016 m. balandžio 19-22 d. pagal Erasmus+ mobilumui programą dalyvavo Belgijoje (Antverpeno Artesis Plantijn universitetinėje kolegijoje vykusioje tarptautinėje savaitėje, sutraukiusioje dėstytojus ir studentus iš daugiau nei 20 Europos aukštųjų mokyklų.

Dėstytojos ne tik skaitė – viešbučių ir restoranų verslo bei buhalterinės apskaitos krypties – paskaitas šios aukštojo mokslo institucijos studentams, bet ir aktyviai dalyvavo mokslo taikomosios tiriamosios, akademinės bei socialinės kultūrinės veiklos renginiuose. Vienas iš jų, skirtas studentų verslumo bei kūrybiškumo praktiniam ugdymui bei sulaukęs didelio tarptautinės savaitės dalyvių susidomėjimo, buvo Suomijos Oulu Taikomųjų mokslų universiteto atstovo Terho Jylhalehto surengtos „verslo dirbtuvės“ „Business Kitchen – Just Cook It!“. Dėstytojų dalyvavimas tarptautinėje savaitėje sustiprino ilgametės partnerystės ryšius tarp Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Vadybos ir komunikacijos departamento bei jų akademinio personalo.

Verslo vadybos fakulteto lektorė dr. Aleksandra Pečiūrienė viešnagės Belgijoje metu taip pat dalyvavo ir SPACE – Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijos – Gento universitetinėje kolegijoje vykusioje jau 27-oje kasmetinėje konferencijoje „SPACE AGM/DIGAS CONFERENCE 2016“, kurioje skaitė pranešimą „Fostering of Business and Management Students Learning in Accounting Courses“ ir sustiprino bendradarbiavimo ryšius su kartu dalyvavusiais SPACE asociacijos komitetų bei įvairių Europos aukštųjų mokyklų akademinio personalo atstovais.