Verslo vadybos fakulteto lektorė Ramunė Vaičiulytė kovo 12-16 d. lankėsi Tomo Moro kolegijoje ir dalyvavo čia surengtose „Tarptautinėse dienose 2018“. Daugiau kaip 220 komunikaciją Tomo Moro kolegijoje studijuojančių studentų turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos turizmo komunikacija bei nuomonės lyderių pokyčių tendencijomis socialiniuose tinkluose.

 

Naujos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės kolegijų lygmenyje, geroji praktinio mokymo patirtis komunikacijos srityje ir idėjos, kaip kurti kokybišką mokymo aplinką studentams bei parodyti šios aplinkos naudą ir perspektyvas. Tai – tik nedidelė dalis naujienų, kurias į Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetą parvežė Erasmus+ mobilumo dėstymo vizite Mechelene (Belgijos Karalystė) dalyvavusi dėstytoja Ramunė Vaičiulytė.

Ryšių su visuomene ir reklamos vadybos studijų programose studentams dėstanti lektorė 2018 m. kovo 12-16 d. lankėsi Tomo Moro kolegijoje (Thomas More College) Mecheleno mieste ir dalyvavo čia surengtose „Tarptautinėse dienose 2018“. Šiais metais jau keturioliktąjį kartą organizuoto renginio pagrindinės programos tematika buvo tarptautiškumo skaitmenizavimas, o specializuotos programos dalys apėmė atskiras studijų programas. Komunikacijos padalinyje šįkart daugiausia dėmesio skirta žurnalistikos, žiniasklaidos ir pramogų verslo, komunikacijos vadybos ir interaktyvaus multimedijos dizaino sritims.

Savaitės trukmės „Tarptautinėse dienose 2018“, kurios buvo organizuotos devyniuose Tomo Moro kolegijos padaliniuose, dalyvavo ir dėstė įvairių sričių dėstytojai iš viso pasaulio. Vienintelė Lietuvą atstovavusi Verslo vadybos fakulteto dėstytoja R. Vaičiulytė dalyvavo bendroje renginių programoje, kurioje susipažino su vykdomu Gento universiteto (Belgijos Karalystė) projektu – elektroniniu biuru, skirtu palengvinti Erasmus programoje dalyvaujančių studentų mobilumą. Tirolio pedagoginio universiteto (Austrijos Respublika) specialistai pasidalijo įdomia patirtimi apie jų mokymo įstaigoje taikomas įvairias virtualaus bendravimo formas, o Tomo Moro kolegijos dėstytojai pademonstravo, kaip jų institucijoje veikia mišrus online mokymas.

Vizito metu Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorė ne tik susipažino su kitų kolegijų patirtimi, tačiau ir dėstė: daugiau kaip 220 komunikaciją Tomo Moro kolegijoje studijuojančių studentų turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos turizmo komunikacija bei nuomonės lyderių pokyčių tendencijomis socialiniuose tinkluose.

„Tarptautines dienas 2018“ Tomo Moro kolegijos padaliniuose organizavę šios kolegijos tarptautinių ryšių specialistai bei jose dalyvavusieji dėstytojai itin svetingai ir šiltai pasitiko Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorę. Siekdami išjudinti tarptautinį bendradarbiavimą, Belgijos kolegos ne tik supažindino su savo atstovaujama mokslo institucija, tačiau ir pateikė daug idėjų, kaip galėtų būti plėtojamas abipusiai naudingas bendradarbiavimas tiek tarp komunikacijos dalykus dėstančių dėstytojų, tiek tarp studentų. Vizito metu galimybėmis bendradarbiauti su atskirų studijų programų dėstytojais domėjosi ir „Tarptautinių dienų 2018“ dalyviai iš kitų šalių – Austrijos, Bulgarijos, Turkijos, Pietų Afrikos Respublikos.

Vizito detalėmis R. Vaičiulytė artimiausiu metu planuoja pasidalinti su kolegomis ir neabejoja, kad tai bus ne tik naudinga tobulinant esamas studijų programas, plečiant kolegijos bendruomenės akiratį, bet ateityje gali virsti ir ilgalaikiais įdomiais bei rezultatyviais tarptautiniais projektais.