VVF prodekanė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė ir Verslo inovacijų katedros vedėja Greta Sičiūnaitė svečiavosi Porto Politechnikos institute (ISCAP). Lektorės vedė paskaitas ir kūrybiškumo mokymus pagal „Kūrybinės aikštelės“ metodiką jungtinės studijų programos Creativity and Business Innovations studentams, kurie jau kitąmet atvyks studijuoti į VIKO!

2019 m. vasario 20-22 d. dienomis Verslo vadybos fakulteto prodekanė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė ir Verslo inovacijų katedros vedėja Greta Sičiūnaitė svečiavosi Porto Politechnikos institute (ISCAP). Lektorės vedė paskaitas ir kūrybiškumo mokymus pagal Kūrybinės aikštelės metodiką jungtinės studijų programos „Kūrybiškumas ir verslo inovacijos“ pirmo kurso studentams, kurie jau kitąmet atvyks visam rudens semestrui studijuoti Kūrybiškumo ir verslo inovacijų į Verslo vadybos fakultetą.

Vizito metu aptarti svarbūs jungtinės studijų programos „Kūrybiškumas ir verslo inovacijos“ Estijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje organizavimo, studijų kokybės užtikrinimo ir sėkmingo konsorciumo bendradarbiavimo klausimai. Dalykiniuose susitikimuose dalyvavo Porto politechnikos instituto (ISCAP) dekanas Fernando Magalhães, „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų” Jungtinės studijų programos koordinatorius Orlando Rua ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Alexandra Albuquerque.