Nuo rugsėjo 8 iki 11 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas vykdo priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
Minimalus priimamų studentų konkursinis balas – ne žemesnis negu 4,3.

Stojantieji el. paštu info@vvf.viko.lt kviečiami pateikti:

1. Užpildytą prašymą (prašymo forma).
2. Kvitą, įrodantį registracijos studijoms įmokos (45 eurų) sumokėjimą, į vieną iš nurodytų sąskaitų:

AB SEB bankas, sąskaita – LT23 7044 0600 0418 4167;
AB Luminor bankas, sąskaita – LT98 4010 0424 030 98540;
AB bankas SWEDBANK, sąskaita – LT14 7300 0100 3533 9620;
AB Šiaulių bankas, sąskaita – LT23 7180 3000 0014 1088.

3. Asmens dokumento kopiją.
4. Brandos atestato ir jo priedo, pažymų apie perlaikytus egzaminus ar metinius dalykus kopijas.
5. Profesinio, aukštojo mokslo diplomų kopijas.
6. Pasirašytas Studijuojančių ir nestudijuojančių asmenų asmens duomenų tvarkymo taisykles (taisyklės).

Stojančiuosius, kurie netenkina minimalaus konkursinio balo – 4,3, galime priimti tik klausytojais.
Iškilus klausimams, susisiekite el. paštu info@vvf.viko.lt arba tel. 8 5 219 1709