Gruodžio 7 d. vyks 12-oji tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE“.

Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. Kviečiame rengti pranešimus ir (ar) straipsnius ir dalyvauti konferencijoje.

Recenzuoti straipsniai bus publikuoti el. konferencijos leidinyje, registruotame ISSN! Konferenciją remia ir prizus dalyviams skiria knygynų tinklas „Vaga“.

Straipsnius galima pateikti iki 2023-11-27 adresu conference@vvf.viko.lt.

Registraciją rasite čia. Daugiau informacijos apie konferenciją čia.