Fakultetas


Fakulteto misija:
  • Rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštojo koleginio išsilavinimo socialinių mokslų srities specialistus, tenkinančius Vilniaus regiono ir visos Lietuvos ekonominius ir socialinius poreikius.

  • Veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos pasaulio užtikrinti modernias ir Europos standartus atitinkančias studijas.

  • Ugdyti laisvą, kūrybišką, aukštos bendrosios kultūros asmenybę su aiškiomis pilietinėmis nuostatomis, gebančią mąstyti ir aktyviai veikti.

Studijų programos: