Nuolatinės (sesijinės) ir ištęstinės studijos

  • Tvarkaraštis/Timetable
  • Instrukciją, kaip peržiūrėti tvarkaraštį rasite čia / Instructions on how to view the timetable can be found here
  • Galimi paskaitų tvarkaraščių pakeitimai. Būkite dėmesingi ir nuolat sekite informaciją.

2023-2024 m. m. rudens semestro nuolatinių (sesijinių) ir ištęstinių studijų egzaminų/projektų gynimo tvarkaraščiai
2 kursas 6 sav. moduliai

Dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis/Timetable for lectures consultacions

Akademinių skolų laikymo tvarkaraštis/Timetable for retaking academic debts