Nuolatinės (sesijinės) ir ištęstinės studijos

  • Tvarkaraštis/Timetable
  • Instrukciją, kaip peržiūrėti tvarkaraštį rasite čia / Instructions on how to view the timetable can be found here
  • Galimi paskaitų tvarkaraščių pakeitimai. Būkite dėmesingi ir nuolat sekite informaciją.

2023-2024 m. m. pavasario semestro nuolatinių (sesijinių) ir ištęstinių studijų egzaminų/projektų gynimo tvarkaraščiai

Dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis/Timetable for lectures consultations

Akademinių skolų laikymo tvarkaraštis (1 etapas)/Timetable for retaking academic debts (1st period)

Akademinių skolų laikymo tvarkaraštis (2 etapas baigiamųjų kursų studentams)/Timetable for retaking academic debts (2nd period for final year students)