„Versli Lietuva“ organizuotą verslo idėjų konkursą „Business hunt“ laimėjo Verslo vadybos fakulteto REKLAMOS VADYBOS trečio kurso studentės Julija Gumbrytė ir Vieslava Beliak.

 

Jau trečius metus „Versli Lietuva“ organizuoja verslo idėjų konkursą „Business hunt“, kuriame gali dalyvauti aukštųjų mokyklų studentų komandos sudarytos iš 1-4 asmenų. Komandos turėjo sugalvoti verslo idėją ir pagal pateiktus kriterijus ją aprašyti. Kriterijai yra septyni: idėjos unikalumas, idėjos realistiškumas, verslo formos pasirinkimo pagrįstumas, leidimai ir reikalavimai pasirinktai verslo idėjai, finansinių resursų įvertinimas, tikslinių klientų įvertinimas, verslo idėjų įvedimo į rinką strategija. Pirmame etape dalyvavo visos užsiregistravusios komandos, tačiau į finalą pateko tik penkios stipriausios, tarp kurių ir mūsų fakulteto studenčių komanda „Soup“.

Gruodžio 2 dieną įvyko konkurso „Business hunt“ finalinis renginys, kuriame pristačiusios savo verslo idėją – odinių rankų darbo gyvūnų antkaklių ir apyrankių žmonėms rinkinių internetinė parduotuvė „Veligo“, pergalę iškovojo Verslo vadybos fakulteto REKLAMOS VADYBOS trečio kurso studentės Julija Gumbrytė ir Vieslava Beliak. Atsisakiusios klasikinės prezentacijos merginos komisiją sužavėjo savo netradiciniu pristatymu. Vietoj įprastos „Power Point“ pateikties studentės pasirinko piešimą ant balto stendo, o į pagalbą pasitelkė savo naminį augintinį – katinėlį Taurą. Komandai „Soup“ atiteko ir pagrindinis organizatorių prizas – susitikimas su pasirinktu verslininku iš Nacionalinio mentorių tinklo.


Vakar Vilniaus kolegijos Studentų priėmimo skyriaus vedėja Dovilė Liubinienė drauge su Verslo vadybos fakulteto prodekane Danguole Oželiene atvykusiems Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos moksleiviams papasakojo apie studijas, praktiką ir kitą neįkainojamą patirtį, kurią įgyja čia studijuojantis jaunimas.

 

Gruodžio 1 dieną Verslo vadybos fakultete viešėjo Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos, esančios Kėdainių rajone, moksleiviai. Atvykusius moksleivius pasveikino fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė. Vilniaus kolegijos Studentų priėmimo skyriaus vedėja Dovilė Liubinienė drauge su Verslo vadybos fakulteto prodekane Danguole Oželiene moksleiviams papasakojo apie studijas, praktiką ir kitą neįkainojamą patirtį, kurią įgyja čia studijuojantis jaunimas. Savo patirtimi su moksleiviais pasidalino ir mūsų fakulteto studentės, o apie akademinę studentų veiklą papasakojo fakulteto Studentų mokslinės draugijos pirmininkė Samanta Štraupaitė.

Drauge su moksleiviais apsilankėme Imitacinėse bendrovėse „Miglė“ ir „Vilionė“, kurių vedėjos Ona Žigutienė ir Ramunė Rapkauskaitė papasakojo apie jų veiklą bei pasiekimus. Pabuvojome ir Turizmo katedroje, o jos vedėja Greta Gruodė aprodė fakultete įkurtą mokomąją svetainę ir svetingumo laboratoriją, kuriuose studentai susipažįsta su šių verslų pagrindais, greičiau perpranta darbo subtilybes.

Išlydėtų į namus moksleivių šypsenos – pats geriausias įvertinimas.


Šią savaitę Verslo vadybos fakultete prasidėjo daugiau nei pusmetį truksiantys gidų kursai, kuriuos baigusiems bus išduotas Valstybinio turizmo departamento pažymėjimas, suteikiantis galimybę verstis gido praktika.

 

Nuo lapkričio 28 dienos Verslo vadybos fakultete prasidėjo daugiau nei pusmetį (iki 2017 metų birželio 17 dienos) truksiantys gidų kursai. Motyvuoti ir entuziastingi dalyviai pasitiko iššūkį gerai nusiteikę. Gidų kursų dalyvių gretose ir fakulteto absolventė Daiva Balevičiūtė, kuri po pirmosios paskaitų ciklo savaitės dalinasi savo puikiais atsiliepimais apie paskaitų turinį, lektorę ir žingeidžius kolegas. Paskaitų ciklą pradėjome nuo bendravimo psichologijos, su kurios pagrindais klausytojus supažindino mūsų fakulteto lektorė dr. Kristina Samašonok.

Gidų kursų paskaitų lektoriai ir jų dėstomos temos:

  • Kristina Samašonok – „Bendravimo psichologijos pagrindai“;
  • Gintautas Indriūnas – „Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos teisiniai aspektai“;
  • Marytė Mikelionienė – „Lietuvos istorijos pagrindai“, „Lietuvos kultūros pagrindai“, „Pasaulio Lietuvos architektūros ir dailės raidos pagrindai“;
  • Romualda Truncienė – „Lietuvos kultūros pagrindai“;
  • Greta Gruodė – „Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga“;
  • Alina Katunian – „Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga“;
  • Aušra Balčiūnienė – Turčinskaitė – „Gido komunikacija ir retorika“.

Ekskursijų rengimo ir vedimo metodikų dalyvius mokys gidė ekspertė Inga Bagaliūnienė, kurios paskaitų ciklas užsibaigs egzaminu – ekskursijos vedimu. Baigusiems gidų kursus bus išduotas Valstybinio turizmo departamento pažymėjimas, suteikiantis galimybę verstis gido praktika.

Norėtumėte tapti kvalifikuotu gidu? Susisiekite su Verslo vadybos fakulteto mokymų vadybininku Gediminu Paulausku el. paštu: g.paulauskas@vvf.viko.lt.


Informuojame, kad nuo 2016 m. lapkričio 28 d. iki 2016 m. gruodžio 7 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims papildomas paraiškas socialinei stipendijai gauti. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Vilniaus kolegijos atvirų durų ir karjeros diena „STUDIJOS. PRAKTIKA. KARJERA“ į Verslo vadybos fakultetą vakar sukvietė daugybę moksleivių, jau dabar planuojančių savo būsimąsias studijas, ir darbdavių atstovų, besidairančių perspektyvių darbuotojų.

 

Lapkričio 24 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vyko karjeros ir atvirų durų diena „STUDIJOS. PRAKTIKA. KARJERA“. Į šį renginį atvyko daugiau nei 400 moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų ir daugiau nei 30 įvairių įmonių ir organizacijų atstovų, kurie pasakojo apie praktikos ir karjeros galimybes. Atvykusius svečius pasveikino Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas. Studijų programas pristatė ir savo asmenine patirtimi su moksleiviais dalinosi septynių Vilniaus kolegijos fakultetų atstovai.

Atvykę moksleiviai ir studentai turėjo galimybę pabendrauti su AB „SEB bankas“, AB „Lietuvos paštas“,  UAB „DPD Lietuva“, UAB „Vetfarmas“, UAB „DSP plius“, AB „Šiaulių bankas“, „Vilnius Grand resort“, UAB „StrongPoint“, Jaunimo darbo centro, „CV Market“ ir kitais atstovais bei pasiklausyti paskaitų aktualiomis temomis. „CV Market“ ir Jaunimo darbo centro atstovai mokė klausytojus apie tai, kaip jaunam žmogui susirasti darbą: tinkamai parengti savo CV bei motyvacinį laišką ir pasirengti darbo pokalbiui. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ atstovai supažindino moksleivius su  praktikos ir savanoriško darbo galimybėmis bei karjeros perspektyvomis.

Apie studijas Vilniaus kolegijoje, kur susipina žinios ir praktinė patirtis, papasakojo Vilniaus kolegijos studentų priėmimo skyriaus vedėja Dovilė Liubinienė, kuri po pranešimo mielai atsakė į visus su studentų priėmimu susijusius moksleivių klausimus.

Diena – kurios nepamiršime!