Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) primena, kad nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. bus priimami prašymai socialinei stipendijai 2017 m. pavasario semestrą gauti.

Studentai, pretenduojantys gauti socialinę stipendiją, Fondo tinklalapyje vsf.lrv.lt privalo užpildyti nustatytos formos elektroninį prašymą, autorizuodamiesi per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia).

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neskiriamos studentams, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį). Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Atkreipiame dėmesį, kad studentas, pateikęs prašymą socialinei stipendijai gauti, privalo nuolat pasitikrinti savo pateikto prašymo ir el. pašto dėžutėje gaunamus pranešimus.

 

Socialinių stipendijų skyrimo klausimais konsultuoja:

Vyriausioji specialistė
Viktorija Vigėlienė
+370 5 264 7153
viktorija.vigeliene@vsf.lt


95-ios – tiek verslo idėjų vakar pristatė Verslo vadybos fakulteto studentai. Komisija vienbalsiai tarė – puikios idėjos, nuostabūs pristatymai. Nes juk čia pražysta idėjos!

 

Sausio 19 dieną Verslo vadybos fakultete vyko Rinkodaros idėjų mugė, kurioje dalyvavo net 95-ios studentų komandos. Elektroninio verslo, viešbučių ir restoranų verslo, reklamos vadybos, tarptautinio verslo, įstaigų administravimo, tarptautinės prekybos ir turizmo vadybos studentai renginio svečiams ir garbingai komisijai pristatė savo verslo idėjas. Komisija vienbalsiai tarė – puikios idėjos, nuostabūs pristatymai!

Rinkodaros idėjų mugė fakultete vysta jau tryliktą kartą. 2004-aisiais Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Rinkodaros katedra kartu su „Citroen“ verslininkais pakvietė reklamos vadybą studijuojančiuosius studentus siūlyti rinkodaros idėjų šiai verslo organizacijai. Tokia buvo RINKODAROS DIENA pradžių pradžia.

Šių metų rinkodaros idėjų mugei sukurtus filmukus dabar galite pamatyti ir Jūs!

 

Studentų verslo idėjų video:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1raQ-HLjU_Y2Z5stS7Og6qhWSUS55MfH

Rinkodaros idėjų mugės nuotraukų galerija:

https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1234418043318905


Vakar tardami nuoširdžius padėkos žodžius su kasdieniu paskaitų lankymu atsisveikino fakulteto trečiakursiai. Prieš akis – trijų mėnesių praktika ir baigiamasis darbas!

 

Sausio 18 d. tardami nuoširdžius padėkos žodžius savo mylimiems dėstytojams su kasdieniu paskaitų lankymu atsisveikino Verslo vadybos fakulteto trečiakursiai. Kūrybingi ir linksmai nusiteikę studentai susirinkusius į paskutinę paskaitą dėstytojus ir bendramokslius džiugino šmaikščiomis užduotimis, dalinosi smagiais prisiminimais ir graudino nuoširdžiai išsakytais padėkos žodžiais. Paskutinioji paskaita, tai metas, kuomet studentai gali pasijausti dėstytojais. Nors paskaitos jau ir baigėsi, tačiau prieš akis trečiakursių dar laukia trijų mėnesių praktika ir baigiamasis darbas.

 

Nuotraukų albumas:

https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1233551366738906


Neretai profesinė praktikos vieta tampa ir pirmąja nuolatinio darbo vieta. Lina Baltrukėnė, UAB „Boutique Travel“ kelionių dizainerė, 2010 metais baigusi TURIZMO VADYBOS studijas: „Praktika man leido ne tik susipažinti su darbo specifika, bet ir pamatyti, kokios vertybės įmonėje. Man patiko, tad likau čia dirbti.“

 

Dar būdama Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto TURIZMO VADYBOS studentė Lina Baltrukėnė nutarė savo profesinę praktiką atlikti UAB „Boutique Travel“ kelionių agentūroje, joje darbuojasi ir iki šiol. Lina neslepia, kad atėjus į praktiką, teko labai daug mokytis, nes tai, ką gauni aukštojoje mokykloje, yra teoriniai pagrindai, o kai specialybę „pačiupinėji“, pasirodo, ji visai kitokia, nei įsivaizdavai besimokydamas. „Negalvojau, kad bus taip sunku. Dirbant turizmo agentūroje, tavo darbo valandos niekada nesibaigia – klientai, jeigu jiems kyla problemų, gali paskambinti kad ir vidury nakties. Bet tuo pačiu pamačiau, koks tai įdomus darbas, nes su kiekvienos problemos sprendimu įgauni naujos patirties“, – pasakoja Lina.

Praktikos metu Lina rodė didelį norą mokytis, buvo kruopšti ir imli informacijai, todėl ilgai netrukus įmonės direktorė pasiūlė jai nuolatinę darbo vietą. Smulkieji verslininkai vienbalsiai teigia, kad studentus verta priimti praktikai, tačiau tai reikia daryti tik nusiteikus įdėti daug darbo, jog praktika nebūtų vien formalumas. Neretai profesinė praktikos vieta  studentams tampa ir pirmąja nuolatinio darbo vieta, todėl rinktis reikia atsakingai. Svarbu, kad praktikanto ir būsimo darbdavio lūkesčiai sutaptų.


Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmuo, kuris:

 1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
 2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdamas studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
 3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
 6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 7. neturi akademinių skolų.

2017 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2015 m. spalio 16 d. iki 2016 m. spalio 15 d. baigė:

 1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos) ir karo tarnybą atliko ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 15 d. (jeigu asmuo atliko karo tarnybą po 2016 m. spalio 15 d., už studijas sumokėtos kainos dalis jam bus kompensuojama baigus pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas);
 2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Studijuojantis asmuo privalo iki 2017 m. vasario 6 d. savo fakulteto Studijų skyriui pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus ir pateikti Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, iki 2017 m. vasario 10 dienos privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per informacinę sistemą PARAMA bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą;
 2. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinanti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Susiję teisės aktai:

 • Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2012, Nr. 49-2397).
 • Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-59 (Žin., 2012-09-04, Nr. 103-5266).

Daugiau informacijos jums suteiks:
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Kristina Kaučikienė
Tel. (8-5) 2 629 626; el. paštas kristina.kaucikiene@vsf.lt