Mokslinė veikla

Tarptautinio verslo katedros nariai skleidžia teorines ir praktines žinias aktyviai dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, rašydami straipsnius moksliniuose leidiniuose ar rengdami moksliniais tyrimais pagrįstus metodinius leidinius, inicijuodami taikomuosius mokslinius tyrimus.

Pastaraisiais mokslo metais parengti straipsniai:

1. IŠORAITĖ, Margarita. Brand image development. Ecoforum. 2018. Nr. Volume 7, Issue 1(14), ISSN: 2344-2174.
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/704/448
2. IŠORAITĖ, Margarita. The competitive advantages theoretical aspects. Ecoforum. 2018. Volume 7, Issue 1(14). ISSN: 2344-2174
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/705/449
3. IŠORAITĖ, Margarita. Guerilla marketing features. Ecoforum. 2018. Volume 7, Issue 1(14). ISSN: 2344-2174
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/709/450
4. IŠORAITĖ, Margarita. Features of succeded advertising campaign: some theoretical points. Contemporary Research on Organization Management and Administration. 2017, p. 157-165, 5 (1) ISSN (online) 2335-7959
http://journal.avada.lt/images/dokumentai/2017/CROMA2017_5-1-57-67.pdf
5. IŠORAITĖ, Margarita. Brand Image Theoretical Aspects. IJBE: Integrated Journal of Business and Economics. 2018. e-ISSN: 2549-3280
ojs.ijbe-research.com/index.php/IJBE/article/download/64/pdf
6. IŠORAITĖ, Margarita. Complaints Management as an Effective Customer Management Tool. Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS). 2018. ISSN 2415-6663 (Print) Scholars Middle East Publishers, p. 842-847, ISSN 2415-6671 (Online), http://scholarsmepub.com/wp-content/uploads/2017/10/SJBMS-29842-847.pdf
7. IŠORAITĖ, Margarita, MINIOTIENĖ, Neringa. Electronic Commerce: Theory and Practice. Integrated Journal of Business and Economics. 2018, p.73-79, e-ISSN: 2549-3280. http://ojs.ijbe-research.com/index.php/IJBE/article/view/78/pdf
8. IŠORAITĖ, Margarita, MINIOTIENĖ, Neringa. Importance of Marketing and Entrepreneurship Knowledge in the Project Ukrainian Studies Platform (Demobilized Soldiers of the Ato Area) – The Educational Action Plan „A Step to Entrepreneurship“ Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS). 2018, p. 553-558. ISSN 2415-6663 (Print) Scholars Middle East Publishers, ISSN 2415-6671 (Online), http://scholarsmepub.com/

Katedroje atliekami taikomieji tyrimai:
1. Vyresnio amžiaus moterų įsidarbinimo padėties Lietuvoje tyrimas
2. „Urban Food“ ekologiškų, inovatyvių produktų paklausa Lietuvos rinkoje (pagal VVF dekano įsakymą Nr.V-68 2017-10-13)
3. Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriaus plėtros tendencijos
4. Vilniaus kolegijos ir jos fakultetų Facebook paskyrų patrauklumo didinimas
5. Privatumo problematika socialinėje medijoje