Bendradarbiavimas

VERSLAS IR MOKSLAS

Pagrindinis Reklamos ir komunikacijos katedros siekis – sukurti strateginį aljansą tarp mokslo ir verslo bendruomenių, todėl čia dirbantys specialistai yra atviri ir pasiruošę padėti patarimais, kontaktais, potencialaus idėjų finansavimo paieškos ir įgyvendinimo klausimais. Katedra teikia konsultacijas dėl reklamos, ryšių su visuomene  projektų kūrybinių sprendimų, padeda rengti sutartis ar jas peržiūrint, remia reklamos, ryšių su visuomene srities sektoriaus atstovus jų santykiuose su įvairiomis institucijomis, sprendimų priėmėjais ir pan.

Įgyvendinant pagrindinį siekį, Reklamos ir komunikacijos katedra aktyviai plėtoja santykius su įvairiomis šalies ir užsienio mokslo institucijomis, tarptautiniais verslo inkubatoriais, pripažintomis ir gerą reputaciją pelniusiomis rinkodaros, reklamos, komunikacijos bei ryšių su visuomene kompanijomis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir asociacijomis.

KVALIFIKACIJA IR MOKYMAI

Reklamos ir komunikacijos katedra yra vartai į reklamos, ryšių su visuomene srities sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Katedra nuolat organizuoja nemokamas viešas paskaitas ir susitikimus su žinomais reklamos, rinkodaros bei ryšių su visuomene specialistais, o taip pat pagal poreikį gali parengti ir koordinuoti kvalifikacijos tobulinimo mokymus reklamos bei ryšių su visuomene sričių sektoriaus specialistams. Čia sukauptas mokslo potencialas ir patirtis reklamos ir ryšių su visuomene sferose svyruoja nuo specializuotų mokymų projektų vadovams iki kiekvienam aktualių – nuomonių lyderių – mokymų, nuo sudėtingų pardavimo strategijų iki jų technologijų vystymo ir pažinimo.

STUDENTŲ PRAKTIKA IR ĮDARBINIMAS

Reklamos ir ryšių su visuomene studijų programos studentai praktiką atlieka tik pas patikimus partnerius, kurie sudaro puikias sąlygas realizuoti kūrybinį potencialą ir praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias. Perspektyviausiems studentams padėdama susirasti gerai apmokamą darbą, o darbdaviams – profesionalių darbuotojų. Reklamos ir komunikacijos katedra ne tarpininkauja, o padeda abiems pusėms kartu rašyti sėkmės istorijas.