Mokslinė veikla

LEIDINIAI

Reklamos ir komunikacijos katedros nariai dirbo tarptautinio metodinio leidinio „Creativity and Business Innovations“ (2014) kūrybinėje grupėje bei buvo tarptautinio žurnalo „The Journal of Creativity and Business Innovation“ Vol. 1 publikacijų autoriais (2015).

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS

2015/2016 m. Reklamos ir komunikacijos katedros nariai tyrinėja socialinės reklamos poveikį, prekės ženklų vadybos reiškinius praktikoje, komunikacijos sistemas ir nuomonės lyderių vaidmenį ryšių su visuomene procesų vadybai.

IŠLEISTOS KNYGOS

PETRONIENĖ O., Gurskienė O., Jovaiša T. R., Montvilaitė S., Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas: vertintojų instrukcija. 2013 m. Panevėžys: UAB „Smalta“ ISBN 9786099546117

PUBLIKACIJOS, PRANEŠIMAI, ORGANIZUOTOS KONFERENCIJOS & PRAKTINIAI MOKYMAI

RASIMAVIČIENĖ D. BRAZDAUSKAITĖ G., Straipsnis „Towards the Creative University: Developing a Conceptual Framework for Transdisciplinary Teamwork“. The Journal of Creativity and Business Innovation, 2015, ISSN 23516186
GAIGALAITĖ L. BRAZDAUSKAS M., Straipsnis “Multicultural Dimension of Corporate Social Responsibility: Preparing students for Culture-Specific Contexts”. Šis straipsnis buvo pristatytas 25 SPACE AGM konferencijoje ir pateiktas konferencijos moksliniam leidiniui “Journal Advances in Higher Education: Research, Education and Innovation“, 2014 m., ISSN: 22125574.
MIKALKEVIČIENĖ D. Straipsnis „Communication Platform: Studies – Challenge for Business, Business – Opportunity for Studies“, tarptautinė konferencija CIET 214 „Contemporary issues in economy & technolody“, Kroatija, 2014, ISBN 9789537220150
PETRONIENĖ O. Straipsnis „Perkvalifikavimo studijų klausytojų mokymosi lūkesčiai“ // Globalizacijos iššūkiai ugdymo procesui: visuomenė ir kariuomenė: mokslo studija. Vilnius, 2013, ISBN 9786098074161
RASIMAVIČIENĖ D. Straipsnis „REDI 2010: creation of a special advertising event for prospective students“. Journal Advances in higher Education. SPACE, 2011, ISSN 22125574

GAIGALAITĖ L. BRAZDAUSKAS M. Pranešimas „Promoting Sustainability-Oriented Employee Communication and Education in Hotel Industry: Review of Innovative Practices“ (tarptautinė konferencija “Hospitality and Service Innovation“, Slovėnija, 2015)
GAIGALAITĖ L., BRAZDAUSKAS M. „Sustainable Hotels as Learning Organisations: Innovative Approaches towards Employee Training“. Journal of Creativity and Business Innovation. 2015 m.
VAITĖNIENĖ B., MACIUKEVIČIENĖ L. Pranešimas „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“. Verslumo įgūdžių tobulinimo aktualijos tarptautinio verslo kontekste. 2015 m. Alytaus kolegija
GAIGALAITĖ L., BRAZDAUSKAS M. Pranešimas „The Role of Culture in Sustainable Hospitality Development“ (tarptautinė konferencija „Cultural Dimension in Hospitality, Tourism and Events”, Jungtinė Karalystė, 2014)
JONUŠAS A. Pranešimas „Marketing and Advertaising“ Tarptautinė SPACE Rinkodaros komunikacijų komiteto konferencija „State of the Art, 2013: Inovation in Technology and Marketing Communications – Social Media and Innovation“ (Vilniaus kolegija, VVF, 2013 m.)
RASIMAVIČIENĖ D. Pranešimas „Innovative and responsible perception of teaching methods“ (Iasi, Romunija, 2011)

MIKALKEVIČIENĖ D., Organizuota Tarptautinė SPACE Rinkodaros komunikacijų komiteto konferencija „State of the Art, 2013: Inovation in Technology and Marketing Communications – Social Media and Innovation“ 2013 m.

HAZIR R. Praktiniai mokymai. Nuomonės lyderis: kaip juo tapti? („CSC Baltic Lithuania“, Vilnius, 2014)
HAZIR R. Praktiniai mokymai. Nuomonės lyderio anatomija (Simulith centras, Vilnius, 2014)
HAZIR R. Praktiniai mokymai. Bendravimas su žiniasklaida: teorija ir praktika (Raseinių verslo informacijos centras, 2013)
HAZIR R. Praktiniai mokymai. Ryšių su visuomene specialisto ir atstovo spaudai darbo specifika valstybės institucijose (Lietuvos žurnalistikos centras, Vilnius, 2013)
HAZIR R. Praktiniai mokymai. Viešoji nuomonė ir naujienų sklaida (Lietuvos žurnalistikos centras, Vilnius, 2012)
MIKALKEVIČIENĖ D., BAČIULYTĖ R., GRIŠKEVIČIENĖ V. Praktiniai mokymai Studentų verslumo įgūdžių stiprinimas, panaudojant europinį verslumo ugdymo modelį EUROPRISE (UAB „Design Express“, Vilnius 2012)

PROJEKTAI

Reklamos ir komunikacijos katedra nuolat vykdo įvairius projektus, per kuriuos skleidžia rinkodaros ir bendravimo teorines ir praktines žinias. Vieni svarbiausi tokių projektų yra periodinės tarptautinės ir lokalios rinkodaros specialistų konferencijos bei reklamos vadybininkus vienijantis kasmetinis renginys „REDI dienos“.

Katedra taip pat nuolat įgyvendina įvairius reklamos rinkos taikomųjų tyrimų projektus. Šiuo metu atliekamas socialinės reklamos poveikio tyrimas (tyrimą organizuoja doc. dr. Ona Petronienė).