Studijų kokybė

KOKYBĖ IR STANDARTAI

Pagrindiniai Reklamos ir komunikacijos katedros kuruojamų programų sėkmės raktai – akademinė kompetencija ir integralumas, sukaupta patirtis ir platus dėstytojų – praktikų, konsultantų, partnerių bei ekspertų ratas. Tokias vertybes per ilgus metus padėjo suformuoti nepriekaištinga Vilniaus kolegijos reputacija bei čia įdiegti nuoseklių ir kokybiškų studijų programų kokybės užtikrinimo mechanizmai. Būtent tai katedros dėstytojus skatina tobulėti, reklamos vadybos ir ryšių su visuomene  studijų programą pasirinkusiems studentams garantuoja aukštus mokymo standartus, o rinką užpildo puikiais specialistais, kuriančiais ne tik pridedamąją vertę, bet ir naujas darbo vietas.

STEBĖSENA IR VERTINIMAS

Studijų programos stebėseną ir vertinimą nuolat atlieka Reklamos ir komunikacijos katedra bei Reklamos vadybos ir Ryšių su visuomene studijų programų komitetai, akredituoja Studijų kokybės vertinimo centras.

ĮGYTO IŠSILAVINIMO VERTĖ

Įstojusiems į reklamos vadybos studijų programą suteikiamas verslo vadybos bakalauro laipsnis, kuris visiems plačiai atveria duris į tarptautinį ir nacionalinį reklamos srities verslo sektorių. Reklamos vadybos studijų programos absolventų įsidarbinimo rodiklis siekia beveik 95 proc. Tai – labiausiai geidžiami darbuotojai nuo paprastų specialistų iki aukščiausio lygio vadovų bendrovėse.

Įstojusiems į ryšių su visuomene studijų programą suteikiamas socialinių mokslų bakalauro laipsnis. Šios studijų programos absolventų laukia Lietuvos ryšių su visuomene organizacijų asociacijos ir Komunikacijos asociacijai priklausančios įmonės.