Projektai

projektai

Struktūriniai projektai:

Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti (projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078). Įgyvendinant šį projektą, parengta ir pradėta vykdyti jungtinio laipsnio ir trigubo diplomo studijų programa Creativity and Business Innovations kartu su Porto politechnikos institutu ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetu. Projekto pradžia – 2012 m. lapkričio 29 d. Pabaiga – 2015 rugsėjo 1 d. Jungtinės studijų programos partneriai: Porto politechnikos institutas ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetas.

Partnerystės su Nordjylland aukštojo mokslo institucija užmezgimas jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui (projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-001). Pagal šį projektą parengta galimybių studija atskleidė naujos jungtino laipsnio ir trigubo diplomo Creativity and Business Innovations studijų programos poreikį ir įgyvendinimo galimybę. Projekto pradžia – 2011 m. kovo 30 d. Pabaiga – 2012 m. kovo 30 d.

Vilniaus kolegijos vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programų atnaujinimas siekiant užtikrinti absolventų kompetencijų atitikimą verslo ir darbo rinkos poreikiams (projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-021). Pagal šį projekto, remiantis darbo rinkos tyrimais ir Bolonijos proceso dokumentais, atnaujintos studijų programos: įstaigų administravimas, prekybos vadyba, reklamos vadyba, turizmo vadyba, viešbučių ir restoranų vadyba ir investicijos ir draudimas. Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 1 d. Pabaiga – 2012 m. rugsėjo 30 d. Projekto partneriai: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija ir Lietuvos prekybos įmonių asociacija.

Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties pirmosios pakopos programų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, skatinant tarpinstitucinę partnerystę bei diegiant inovatyvius mokymosi metodus. Projekto partneriai: Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas kartu modernizavo savo studijų programas atsižvelgdami į Bolonijos proceso ir darbo rinkos tendencijas (VVF pagal šį projektą atnaujinta tarptautinio verslo studijų programa).

Studentų praktikos sistemos sukūrimas Lietuvos prekybos sektoriaus įmonėse, naudojant pažangią ES šalių patirtį (projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-010). Pagal šį projektą Lietuvos prekybos įmonių asociacija kartu su Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetu sukūrė modernią studentų praktikų organizavimo sistemą prekybos įmonėse.


 

mokymosi_programa

Mokymosi visą gyvenimą programos projektai:

Globalization Strategies and Opportunities for Small and Medium Sized Enterprises. Pagal šį Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą atliko tarptautinį tyrimą ir dvi savaites Vilniuje kartu studijavo Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto, Šiaurės Danijos universitetinio koledžo, Floridosd švietimo centro ir INSEEC – Šamberi aukštosios mokyklose studentai kuruojant dėstytojams. Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo 1 – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Social Responsibility Strategies for Small and Medium Sized Enterprises. Pagal šį tęstinį trejų metų trukmės Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą atliko tarptautinį tyrimą ir kartu studijavo Vilniuje, Olborge ir Valensijoje: Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto, Šiaurės Danijos universitetinio koledžo, Floridos švietimo centro ir INSEEC – Šamberi aukštosios mokyklose studentai. Projekto trukmė: 2010 m. rugsėjo 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 31 d.

Green Sustainable Economy. Pagal šį tęstinį Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą du kartus surengtos tarpdisciplininės daugiašalės 2 savaičių trukmės studijos Šiaurės Danijos universitetiniame koledže ir INSEEC – Šamberi aukštojo verslo mokykloje. Projekto trukmė: 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Ethical Code 2020 for Hotel Hospitality and Tourism Management. Pagal šį tęstinį Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą du kartus surengtos tarpdisciplininės daugiašalės 2 savaičių trukmės studijos Antverpersis – Planteno taikomųjų mokslų universitete ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete. Projekto trukmė: 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Exploring the application of Intercultural Dialogue as Global Citizens in a Changing World. Pagal šį Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą surengtos tarpdisciplininės daugiašalės 2 savaičių trukmės studijos šv. Ištvano universitete, Bekeščaboje, Vengrijoje. Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Implementation of Corporate Social Responsibility in small and medium sized Enterprises. Pagal šį tęstinį trejų metų trukmės Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą atliko tarptautinį projektą surengtos tarpdisciplininės daugiašalės dvejų savaičių trukmės studijos Antverpene, Alytuje ir Bacau. Projekto trukmė: 2008 m. rugsėjo 1 d. – 2011 m. rugpjūčio 31 d.

ECuisine – a Model for Interactive E-Learning to Enhance Vocational Conversation and to Arouse Intercultural Awareness in the Hospitality Sector. Pagal šį Leonardo da Vinčio programos projektą sukurtą kalbų ir Europos kulinarinio paveldo mokymo priemonė studentams, planuojantiems dirbti turizmo ir svetingumo paslaugų sektoriuose. Projekto trukmė: 2012 m. spalio 1 – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Building Innovation Capability in European Business Organisations through University – Enterprise Co-operation. Pagal šį daugiašalį Erasmus programos projektą parengtas verslo organizacijų inovatyvumo vertinimo įrankis ir mokymo moduliai verslo įmonių novatoriškumui padidinti.


Įgyvendinti Verslo vadybos fakulteto projektai
Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mokslinės draugijos (SMD) koordinuojamas projektas „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas “.
Įgyvendinant šį projektą, atliktas taikomojo pobūdžio tyrimas, taip pat parengtos mokslinės produkcijos iniciatyva (konferencija, straipsniai).
Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą, bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimą.
Projekto pradžia – 2018 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d.
Projekto vadovė – Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Ieva Kraujalytė
Projektą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.


Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mokslinės draugijos (SMD) koordinuojamas projektas „Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui“.
Įgyvendinant šį projektą, atliktas taikomojo pobūdžio tyrimas, taip pat parengtos mokslinės produkcijos iniciatyva (konferencija, straipsniai).
Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d.
Projekto tikslas – Ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant neformaliojo švietimo ir savanorystės įtakos studijų ir karjeros pasirinkimui tyrimą.
Projekto vadovas – Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Projektų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Buivydas
Projektą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.


Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti.
Įgyvendinant šį projektą, surengti dveji dėstytojų kūrybiškumo ugdymo mokymai, parengta ir trijose šalyse akredituota jungtinio laipsnio ir trigubo.
Įgyvendinti partneriniai projektai
Klaipėdos valstybinės kolegijos ir projekto partnerių: Vilniaus, Utenos, Alytaus ir Šiaulių kolegijų studentų mokslinės draugijos kartu įgyvendino projektą „Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės“.
Įgyvendinant šį projektą, buvo atliktas „Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencijos galimybės tyrimas“.
Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.
Projekto pradžia – 2018 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d.
Projektą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.


Klaipėdos valstybinės kolegijos ir projekto partnerių: Vilniaus, Utenos, Alytaus ir Šiaulių kolegijų studentų mokslinės draugijos kartu įgyvendino projektą „XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos“.
Įgyvendinant šį projektą, buvo atliktas XXI amžiaus kompetencijų poreikio ir pasiūlos tyrimas.
Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant XXI amžiuje reikalingų kompetencijų tyrimą.
Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d.
Projektą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.