Projektai

projektai

Struktūriniai projektai:

Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti (projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078). Įgyvendinant šį projektą, parengta ir pradėta vykdyti jungtinio laipsnio ir trigubo diplomo studijų programa Creativity and Business Innovations kartu su Porto politechnikos institutu ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetu. Projekto pradžia – 2012 m. lapkričio 29 d. Pabaiga – 2015 rugsėjo 1 d. Jungtinės studijų programos partneriai: Porto politechnikos institutas ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetas.

Partnerystės su Nordjylland aukštojo mokslo institucija užmezgimas jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui (projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-001). Pagal šį projektą parengta galimybių studija atskleidė naujos jungtino laipsnio ir trigubo diplomo Creativity and Business Innovations studijų programos poreikį ir įgyvendinimo galimybę. Projekto pradžia – 2011 m. kovo 30 d. Pabaiga – 2012 m. kovo 30 d.

Vilniaus kolegijos vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programų atnaujinimas siekiant užtikrinti absolventų kompetencijų atitikimą verslo ir darbo rinkos poreikiams (projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-021). Pagal šį projekto, remiantis darbo rinkos tyrimais ir Bolonijos proceso dokumentais, atnaujintos studijų programos: įstaigų administravimas, prekybos vadyba, reklamos vadyba, turizmo vadyba, viešbučių ir restoranų vadyba ir investicijos ir draudimas. Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 1 d. Pabaiga – 2012 m. rugsėjo 30 d. Projekto partneriai: Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija ir Lietuvos prekybos įmonių asociacija.

Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties pirmosios pakopos programų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, skatinant tarpinstitucinę partnerystę bei diegiant inovatyvius mokymosi metodus. Projekto partneriai: Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas kartu modernizavo savo studijų programas atsižvelgdami į Bolonijos proceso ir darbo rinkos tendencijas (VVF pagal šį projektą atnaujinta tarptautinio verslo studijų programa).

Studentų praktikos sistemos sukūrimas Lietuvos prekybos sektoriaus įmonėse, naudojant pažangią ES šalių patirtį (projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-010). Pagal šį projektą Lietuvos prekybos įmonių asociacija kartu su Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetu sukūrė modernią studentų praktikų organizavimo sistemą prekybos įmonėse.


 

mokymosi_programa

Mokymosi visą gyvenimą programos projektai:

Globalization Strategies and Opportunities for Small and Medium Sized Enterprises. Pagal šį Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą atliko tarptautinį tyrimą ir dvi savaites Vilniuje kartu studijavo Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto, Šiaurės Danijos universitetinio koledžo, Floridosd švietimo centro ir INSEEC – Šamberi aukštosios mokyklose studentai kuruojant dėstytojams. Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo 1 – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Social Responsibility Strategies for Small and Medium Sized Enterprises. Pagal šį tęstinį trejų metų trukmės Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą atliko tarptautinį tyrimą ir kartu studijavo Vilniuje, Olborge ir Valensijoje: Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto, Šiaurės Danijos universitetinio koledžo, Floridos švietimo centro ir INSEEC – Šamberi aukštosios mokyklose studentai. Projekto trukmė: 2010 m. rugsėjo 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 31 d.

Green Sustainable Economy. Pagal šį tęstinį Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą du kartus surengtos tarpdisciplininės daugiašalės 2 savaičių trukmės studijos Šiaurės Danijos universitetiniame koledže ir INSEEC – Šamberi aukštojo verslo mokykloje. Projekto trukmė: 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Ethical Code 2020 for Hotel Hospitality and Tourism Management. Pagal šį tęstinį Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą du kartus surengtos tarpdisciplininės daugiašalės 2 savaičių trukmės studijos Antverpersis – Planteno taikomųjų mokslų universitete ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete. Projekto trukmė: 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Exploring the application of Intercultural Dialogue as Global Citizens in a Changing World. Pagal šį Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą surengtos tarpdisciplininės daugiašalės 2 savaičių trukmės studijos šv. Ištvano universitete, Bekeščaboje, Vengrijoje. Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Implementation of Corporate Social Responsibility in small and medium sized Enterprises. Pagal šį tęstinį trejų metų trukmės Erasmus intensyviosios programos (IP) projektą atliko tarptautinį projektą surengtos tarpdisciplininės daugiašalės dvejų savaičių trukmės studijos Antverpene, Alytuje ir Bacau. Projekto trukmė: 2008 m. rugsėjo 1 d. – 2011 m. rugpjūčio 31 d.

ECuisine – a Model for Interactive E-Learning to Enhance Vocational Conversation and to Arouse Intercultural Awareness in the Hospitality Sector. Pagal šį Leonardo da Vinčio programos projektą sukurtą kalbų ir Europos kulinarinio paveldo mokymo priemonė studentams, planuojantiems dirbti turizmo ir svetingumo paslaugų sektoriuose. Projekto trukmė: 2012 m. spalio 1 – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Building Innovation Capability in European Business Organisations through University – Enterprise Co-operation. Pagal šį daugiašalį Erasmus programos projektą parengtas verslo organizacijų inovatyvumo vertinimo įrankis ir mokymo moduliai verslo įmonių novatoriškumui padidinti.