Nuolatinės studijos

Nuolatinių studijų trukmė 3 metai. Vienerių metų studijų nuolatine forma apimtis yra ne mažesnė kaip 60 kreditų. Vienerius mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Kiekvieną studijų semestrą studijuojamų modulių apimtis sudaro ne mažiau kaip 30 kreditų.

Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis. Teoriniai ir praktiniai dalykai dėstomi auditorijose bei laboratorijose dienos metu. Savarankiškam darbui skirtą laiką studentas planuoja taip, kad studijų programoje nurodytu laiku atsiskaitytų už darbą.

Nuolatinės studijos organizuojamos pagal fakulteto dekano patvirtintą nuolatinių studijų planą ir paskaitų tvarkaraštį.

KONTAKTAI:

Verslo vadybos fakultetas
Didlaukio g. 49
LT-08303, Vilnius
Tel. (8-5) 219 1640
Faks. (8-5) 219 1639