Nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos

NUOLATINĖS STUDIJOS (trukmė – 3 metai)

Nuolatinės studijos organizuojamos Fakulteto auditorijose bei laboratorijose darbo dienomis pagal Fakulteto dekano patvirtintą nuolatinių studijų planą ir paskaitų tvarkaraštį. Vienerius studijų metus sudaro du semestrai: rudens (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) ir pavasario (vasario 1 d.- birželio 30 d.). Kiekvieną studijų semestrą studijuojami trys moduliai.

NUOLATINĖS SESIJINĖS STUDIJOS (trukmė – 3 metai)

Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos Fakulteto auditorijose bei laboratorijose darbo dienomis pagal Fakulteto dekano patvirtintą nuolatinių studijų planą ir paskaitų tvarkaraštį ir nuotoliniu būdu. Auditorinės paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas (Moodle, Teams), todėl studentai turi galimybę daugiau studijuoti savarankiškai, derinti studijas ir darbą. Studentų patogumui organizuojama:
• konsultacijos nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje;
• individualios konsultacijos tarp sesijų;
• konsultacijos elektroniniu paštu;
• bendravimas Teams platformoje.

Vienerius studijų metus sudaro du semestrai: rudens (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) ir pavasario (vasario 1 d.- birželio 30 d.). Kiekvieną studijų semestrą studijuojami trys moduliai.

Nuolatinės sesijinės studijos VK Verslo vadybos fakultete organizuojamos pagal Viešbučių ir restoranų verslo ir Turizmo vadybos studijų programas.