Tarptautinė prekyba

tarptautine_prekyba

Mėgstančius ir gebančius bendrauti su žmonėmis, drąsius ir nesunkiai randančius išeitį iš keblių situacijų vaikinus ir merginas kviečiame studijuoti tarptautinę prekybą. Studijuodami sužinosite kaip pradėti verslą, kaip patenkinti kliento poreikius ir pelningai parduoti prekes ar teikti paslaugas, kaip bendrauti su partneriais ir konkurentais, kaip savarankiškai įkurti įmonę ir vadovauti jos veiklai. Tai modulinė programa, kurios studijos paremtos kvalifikuotų dėstytojų ir studentų bendradarbiavimu ir bendravimu.

Tarptautinės prekybos studijų programos tikslas – parengti tarptautinės prekybos specialistą, gebantį prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos, šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų, išmanančius tarptautinės prekybos dėsningumus ir principus, gebančius įkurti verslo įmonę ir jai vadovauti, analizuoti bei kontroliuoti verslo būklę, valdyti pokyčius.

Baigusiems tarptautinės prekybos studijų programą suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijuosi šiuos modulius:

 • darniąją plėtrą;
 • socialinę verslo aplinką;
 • verslo užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą;
 • vadybą;
 • rinkodarą;
 • ekonomiką;
 • prekybos įmonių materialiųjų ir finansinių išteklių valdymą;
 • profesionalų pardavimą;
 • prekybą;
 • verslininkystę;
 • informacines komunikacines sistemas.

Tarptautinės prekybos studijų programos studentams siūlomas platus spektras laisvai pasirenkamųjų dalykų: italų kalba ir kultūra, danų kalba ir kultūra, rusų kalba ir kultūra, ispanų kalba ir kultūra, kinų kalba ir kultūra, vokiečių kalba ir kultūra (pažengusiems), prancūzų kalba, akademinė anglų kalba, švedų kalba, laisvalaikio ir renginių vadyba, lyderystė, kūrybiškumas, derybos, ryšiai su visuomene, verslininkystė, verslo simuliavimas, karjeros valdymas, mados verslas, medijų vadyba, scenos meno pagrindai, socialiniai tinklai.

Praktika:

Per 40 ECTS kreditų trunkančias profesinę ir baigiamąją praktikas studentai susipažįsta su praktiniu verslo organizavimu bei veiklos valdymo procesu konkrečioje įmonėje, formuoja praktinius prekybos įgūdžius, teorines žinias papildo pasirinktai specialybei reikalinga praktine patirtimi. Praktikas studentai atlieka Lietuvos ir užsienio didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, gamybos įmonių pirkimo ir pardavimo bei rinkodaros skyriuose.

Studijos ir praktika užsienyje:

Tarptautinės prekybos studijų programos studentams sudaromos sąlygos pagal ERASMUS studentų mainų programą studijuoti užsienio šalių aukštosiose mokyklose bei atlikti praktikas Europos verslo įmonėse.

Karjera ir studijų tęstinumas:

Studentai, sėkmingai baigę tarptautinės prekybos studijų programą, galės dirbti Lietuvos ir užsienio prekybos įmonių vadybininkais ar padalinių vadovais, gebės įkurti verslo įmonę ir jai vadovauti. Tarptautinės prekybos studijų programos absolventai studijas gali tęsti pagal universitetinių studijų programas Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės studijos – 3 metai;
 • ištęstinės studijos – 4 metai.

Studijos baigiamos rašant ir ginant profesinio bakalauro baigiamąjį darbą.

Studijuodami taip pat galėsite:

 • dalyvauti Verslo vadybos fakultete organizuojamuose tradiciniuose renginiuose (,,Rinkodaros diena“, „Pasaulinė verslumo savaitė“, „Verslo vėjai“);
 • dalyvauti ir gilinti žinias užsienio dėstytojų paskaitose;
 • susitikti su verslo atstovais bei susipažinti su verslo kasdienybe ir iššūkiais;
 • užsiimti papildoma veikla pagal interesus dalyvaujant studentų mokslinės draugijos, studentų atstovybės, renginių asistentų grupės ar kt. veikloje.

Tarptautines prekybos studijų programos pažangos ataskaita