Tarptautinio verslo studijų programos lektorius Kęstutis Kazlauskas Fakultete viešėjusiems Šalčininkų rajono Kalesnikų gimnazijos moksleiviams papasakojo apie verslo kūrimo ypatumus Lietuvoje ir užsienyje bei supažindino su Tarptautinio verslo studijų programos teikiamomis galimybėmis bei studijų organizavimu Vilniaus kolegijoje.