„Įstaigų administravimo studentai nuolat tobulėja ir nepaliauja stebinti,“ – pasakoja ĮSTAIGŲ ADMINISTRAVIMO baigiamųjų darbų gynimo komisijos primininkas, Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas Sigitas Bargaila.

 

Vasaros vidurys Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto akademinei bendruomenei – „derliaus“ šventė. Sėkmingai apsigynusiems baigiamuosius darbus įteikiami bakalauro diplomai. Kasmet diplomantų baigiamieji darbai vis stiprėja, jų gynimai tampa išskirtiniai. Tokie pokyčiai nelieka nepastebėti. Darbdaviai tikisi iš diplomantų sulaukti šviežių, naujų akademinių žinių, kolektyvo atsinaujinimo, tos „Y“  kartos, kuri savo kitokiu mąstymu gal kai ką išjudins, patobulins, pakeis. Šiais metais i verslo pasaulį fakultetas išleido stiprią jaunų profesionalų kartą, kurie ne tik pateisins darbdavių lūkesčius, bet ir turi visus šansus juos pranokti.

Įstaigų administravimo baigiamųjų darbų gynimo komisijos primininkas, Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas Sigitas Bargaila:

„Jau taip senai vadovauju Verslo vadybos fakulteto įstaigų administravimo studijų programos baigiamųjų darbų gynimui, kad net nebeprisimenu kada buvo tas pirmas kartas. Labai gerai atsimenu, kaip keitėsi baigiamųjų darbų temos, gynimo būdai ir pati baigiamųjų darbų kokybė. Pavarčius prieš penkerius metus rašytas ir šių metų  baigiamųjų darbų gynimo ataskaitas akivaizdu, kad pakito ne tik tai, bet ir jų gynimo ir pristatymo formatas. Jei neįdomios, neaktualios baigiamųjų  darbų temos, „iš piršto“ laužta problematika dominavo prieš dešimtmetį, jei ankstesniaisiais metais komisija pastabose rašydavo, kad „tyrimas neišsamus, išvados nekoreliuoja su gautas tyrimų rezultatais“, tai dabar vaizdas visai kitoks: temos ne tik įdomios, problematika aktuali, bet ir tyrimo išvados bei siūlymai gali būti pritaikomi konkrečios įmonės veiklos optimizavimui. Ir tai didelis tiek Verslo vadybos katedros, Dekanato,  tiek visų dėstytojų kolektyvo nuopelnas. Nors tobulumui ribų nėra ir būti negali, šiandien, kai visi mes – tiek Valstybė, tiek Verslas, tiek kiekvienas šalies Pilietis – esame naujos pasaulio ekonominės revoliucijos išvakarėse, turime ne tik  suspėti į „nuvažiuojantį traukinį“, bet ir rasti jame „sėdimą vietą“. O tam reikalingi tie, kurie gauna šios Kolegijos baigimo diplomą, tie, kurie sugebėjo iš mūsų pasisavinti ir gyvenime pritaikyti įgytas žinias, patirtį ir siekį tobulėti.

Naujajai profesionalų kartai norėčiau pasakyti, kad tai naujo jų gyvenimo etapo pradžia, kad prasidės naujos, kitokios gyvenimo kokybės atkarpa, kur nebepasislėpsi už studentiškos jaunystės šėlionių, kurso draugų paramos, dėstytojų akylaus žvilgsnio ir kontrolės. Tai jie ir patys žino, kad atėjo metas, kai už viską reikės atsakyti pačiam. Ir nebebus daroma nuolaidų dėl jauno amžiaus, nepatyrimo. Kai patenki į „bendradarbių ir kolegų“ ratą įgyji ir kitą statusą – tampi kolega. Visi tampa lygūs, nors gyvenime būna ir „lygesnių“. Ir tada labai daug priklauso nuo to, kokias kompetencijas įgijai besimokydamas, kaip Tavo žinias ir jų pritaikymo galimybes įvertins kolegos. Ir tada dažniausiai supranti, kad besimokydamas galėjai ir labiau pasistengti, ir būti atidesnis dėstytojų pastaboms, ir aplamai viską galėjai daryti geriau.“