Ištęstinės, nuotolinės studijos

Ištęstinių studijų trukmė 4 metai. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje įvedus Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS), koleginių studijų apimtis matuojama ECTS kreditais. Studijų apimtis – 180 ECTS kreditų. Vienų mokslo metų ištęstinių studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 45 kreditai per metus. Siekiant patrauklesnių, lankstesnių ir efektyvesnių ištęstinių studijų Verslo vadybos fakultete taikomas mišrus (angl. blended) mokymas (sis). Šio mokymo (si) esmė sumažinti tradicinių studijų laiką auditorijoje, o tiesiogines dėstytojo paskaitas ir konsultacijas derinti su e. mokymosi elementais, panaudojant virtualias mokymo(si) aplinkas.

Ištęstinės studijos organizuojamos pagal Fakulteto dekano patvirtintą studijų tvarkaraštį.
Vienerius mokslo metus sudaro du semestrai: rudens (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) ir pavasario (vasario 1 d.- birželio 30 d.).

Kiekvieną studijų semestrą studijuojami du moduliai. Kiekvienas modulis pradedamas studijuoti įvadine savaitės trukmės sesija. Nuo 2017-2018 m. m. pirmo kurso studentams dalis paskaitų vyksta Moodle aplinkoje.

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PLANAS 2017/2018 m. m.pdf

Paskaitos ir praktikumai vyksta pirmadieniais-penktadieniais 18.00 – 21.10 val. , šeštadieniais – 8.00- 14.40 val.

Nuotolinės studijos vyksta pagal Fakulteto dekano patvirtintą Nuotolinių studijų organizavimo tvarką. (Nuotolinių studijų organizavimo tvarkapdf)


KONTAKTAI:

Verslo vadybos fakultetas
Didlaukio g. 49
LT-08303, Vilnius
Tel. (8-5) 219 1644
Faks. (8-5) 219 1639