Ištęstinės, nuotolinės studijos

Ištęstinių studijų trukmė 4 metai. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje įvedus Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS), koleginių studijų apimtis matuojama ECTS kreditais. Studijų apimtis – 180 ECTS kreditų. Vienų mokslo metų ištęstinių studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 45 kreditai per metus. Siekiant patrauklesnių, lankstesnių ir efektyvesnių ištęstinių studijų Verslo vadybos fakultete taikomas mišrus (angl. blended) mokymas (sis). Šio mokymo (si) esmė sumažinti tradicinių studijų laiką auditorijoje, o tiesiogines dėstytojo paskaitas ir konsultacijas derinti su e. mokymosi elementais, panaudojant virtualias mokymo(si) aplinkas.

Ištęstinės studijos organizuojamos pagal Fakulteto dekano patvirtintą studijų tvarkaraštį.
Vienerius mokslo metus sudaro du semestrai: rudens (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) ir pavasario (vasario 1 d.- birželio 30 d.).

Kiekvieną studijų semestrą studijuojami du moduliai. Kiekvienas modulis pradedamas studijuoti įvadine savaitės trukmės sesija. Nuo 2017-2018 m. m. pirmo kurso studentams dalis paskaitų vyksta Moodle aplinkoje.

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PLANAS 2017/2018 m. m.

Paskaitos ir praktikumai vyksta pirmadieniais-penktadieniais 18.00 – 21.10 val. , šeštadieniais – 8.00- 14.40 val.

Įstojus į ištęstines studijas Verslo vadybos fakultete, galima studijuoti nuotoliniu būdu.

Nuotolinės studijos
Kas tai yra nuotolinės studijos?

Nuotolinės studijos – šiuolaikinis studijų būdas, kai mokymas ir mokymasis vyksta skirtingu laiku skirtingose vietose, o informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas sukuria mokymosi aplinką ir užtikrina mokymo/si procesų vyksmą.

Kas gali studijuoti nuotoliniu būdu?

Grynąsias nuotolines studijas gali rinktis ištęstinės studijų formos studentai, studijuojantys
vieną iš nuotoliniu būdu teikiamų studijų programų, arba laisvieji klausytojai.

Kaip vyksta grynosios nuotolinės studijos?

Studijos vyksta pagal studijų planą ir nuolatinių sesijinių ar ištęstinių studijų tvarkaraštį. Nuotoliniu būdu studijuojantys studentai paskaitų teorinę medžiagą studijuoja jiems patogiu laiku, pagal modulio dėstytojų pateikiamas rekomendacijas. Praktines užduotis studentai atlieka laikydamiesi dėstytojų nurodytų terminų. Visi tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai, praktikos gynimas vyksta studentui ir dėstytojui dalyvaujant vaizdo konferencijoje pasinaudojant Vidyo, Skype ar kita programa. Studentai visais rūpimais klausimais konsultuojami elektroniniu paštu.

Egzaminų laikymas

Egzaminai nuotolinių studijų studentams vyksta tuo pačiu metu kaip ir ištęstinių studijų studentams, dėstytojų nurodytais terminais. Egzamino užduotys pateikiamos internetinėje VMA Moodle aplinkoje.

Ar reikia atvykti į Kolegiją?

Pasirinkus grynąsias nuotolines studijas studentai turi atvykti tik į baigiamojo darbo gynimą.

Kokias studijų programas pasirinkus galima studijuoti nuotoliniu būdu? 

Nuotolinės studijos vyksta pagal Fakulteto dekano patvirtintą Nuotolinių studijų organizavimo tvarką. (Nuotolinių studijų organizavimo tvarka)

Kaip pateikti prašymą studijuoti?

Prašymai studijuoti teikiami internetu www.lamabpo.lt  tinklalapyje esančioje informacinėje sistemoje

Daugiau informacijos apie 2019 metų studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas, studijų programas, kainas ir kt.: https://distance.viko.lt/nuotolines-studijos/programos/

Priėmimas 2019 m.

Priėmimo tarnyba

Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5006
El. paštas  priemimas@viko.lt