Ištęstinės ir nuotolinės studijos

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS (trukmė – 4 metai)

Pasirinkus ištęstines studijas, paskaitos ir praktikumai vyksta pirmadieniais-penktadieniais 18.00 – 21.10 val., šeštadieniais – 8.00- 14.40 val. pagal Fakulteto dekano patvirtintą studijų planą ir studijų tvarkaraštį. Vienerius studijų metus sudaro du semestrai: rudens (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) ir pavasario (vasario 1 d.- birželio 30 d.).  Kiekvieną studijų semestrą studijuojami du moduliai.

Siekiant patrauklesnių, lankstesnių ir efektyvesnių ištęstinių studijų VK Verslo vadybos fakultete taikomas mišrus (angl. blended) mokymas(is). Šio mokymo(si) esmė – sumažinti tradicinių studijų laiką auditorijoje, o tiesiogines dėstytojo paskaitas ir konsultacijas derinti su e. mokymosi elementais, panaudojant virtualias mokymo(si) aplinkas.

NUOTOLINĖS STUDIJOS (trukmė – 4 metai)

Pasirinkus nuotolines studijas, paskaitos, praktikumai ir konsultacijos vyksta naudojant virtualias mokymosi aplinkas (Moodle, Teams) pagal Fakulteto dekano patvirtintą ištęstinių studijų planą ir tvarkaraštį. Pasirinkus nuotolines studijas, studentai turi atvykti tik į baigiamojo darbo gynimą.

Studentai paskaitų teorinę medžiagą studijuoja savarankiškai jiems patogiu laiku, praktines užduotis atlieka laikydamiesi dėstytojų nurodytų terminų. Tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai, praktikos gynimas vyksta tuo pačiu metu kaip ir ištęstinių studijų studentams, studentui ir dėstytojui dalyvaujant vaizdo konferencijoje naudojant Teams platformą. Studentai visais rūpimais klausimais konsultuojami elektroniniu paštu.

Nuotolines studijas gali rinktis ištęstinės studijų formos studentai, studijuojantys vieną iš šių VK Verslo vadybos fakulteto studijų programų:

Nuotolinės studijos vyksta pagal Fakulteto dekano patvirtintą Nuotolinių studijų organizavimo tvarką.