Ištęstinės, nuotolinės studijos

Ištęstinių studijų trukmė 4 metai. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje įvedus Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS), koleginių studijų apimtis matuojama ECTS kreditais. Studijų apimtis – 180 ECTS kreditų. Vienų mokslo metų ištęstinių studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 45 kreditai per metus. Siekiant patrauklesnių, lankstesnių ir efektyvesnių ištęstinių studijų Verslo vadybos fakultete taikomas mišrus (angl. blended) mokymas (sis). Šio mokymo (si) esmė sumažinti tradicinių studijų laiką auditorijoje, o tiesiogines dėstytojo paskaitas ir konsultacijas derinti su e. mokymosi elementais, panaudojant virtualias mokymo(si) aplinkas.

Ištęstinės studijos organizuojamos pagal fakulteto dekano patvirtintą studijų tvarkaraštį.
Vienerius mokslo metus sudaro du semestrai: rudens (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) ir pavasario (vasario 1 d.- liepos 1 d.). 2014/2015 mokslo metų kiekvieną studijų semestrą studijuojami du moduliai. Kiekvienas studijų programos modulis pradedamas studijuoti įvadine savaitės arba dviejų savaičių trukmės sesija.
Paskaitos vyksta nuo 18.00 val. iki 21.10 val. Šeštadieniais – praktikumai ir paskaitos vyksta nuo 7.45 iki 14.30 val. Egzaminas nuo 7.45 val.

KONTAKTAI:

Verslo vadybos fakultetas
Didlaukio g. 49
LT-08303, Vilnius
Tel. (8-5) 219 1644
Faks. (8-5) 219 1639