Verslo vadybos fakultete pasiektas dar vienas susitarimas dėl kūrybiškumo ir verslo inovacijų patirties pasikeitimo. Spalio 26 d. fakulteto partnerių sąrašą papildė Mindaugo Glodo vadovaujamas rizikos kapitalo fondas „Nextury Ventures“. Kadangi „Nextury Ventures“ investuoja į didelio verslo potencialo turinčias idėjas, jau lapkričio 30 naktį Verslo vadybos fakultete vyksiančios Kūrybiškumo nakties metu, „Nextury Ventures“ globojami startuoliai pristatys savo problemas, o studentai prisidės prie jų sprendimo.

Bendradarbiavimo sutartimi taip pat sutarta dėl paskaitų, seminarų Verslo vadybos fakultete, dėstytojų dalyvavimo „Nextury Ventures“ organizuojamuose renginiuose. Numatyta „Nextury Ventures“ atstovą skirti ir į Jungtinės studijų programos Kūrybiškumas ir verslo inovacijos komitetą, bei aptartos šios programos studentų profesinės ir baigiamosios praktikų galimybės.