Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas pradeda vykdyti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą projektą „Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui“.

 

Pagrindinis projekto „Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui“ tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant neformaliojo švietimo ir savanorystės įtakos studijų ir karjeros pasirinkimui. Projektą koordinuoja Verslo vadybos fakultetas. Projekto partneriai  –  Kauno kolegija, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinės kolegijos.

Projektą paskatino studentų – mokslinių draugijų narių – poreikis ne tik įgyti profesinę kvalifikaciją, bet ir išmokti atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus. Projektą vykdys po 4 studentus iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių kolegijų studentų mokslinių draugijų. Iš viso bus apklausta 2 tūkstančiai studentų. Metodinę ir dalykinę pagalbą studentams suteiks dėstytojai – mokslinių draugijų kuratoriai.

Laukiami svarbiausi projekto rezultatai – išaugę studentų gebėjimai atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu; tyrimo rezultatų sklaida paskatins aktyvesnį studentų dalyvavimą neformaliajame švietime ir savanoriškose veiklose; projekto rezultatai padės priimti efektyvesnius sprendimus tobulinant šalies švietimo sistemą; projektas padės visuomenei geriau suprasti neformaliojo švietimo ir savanorystės reikšmę.